Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny lag främjar alternativ till djurförsök

Från 2013
Uppdaterad 30.07.2013 08:12.
Möss i ett laboratorium
Bild: Yle/Mika Kanerva

Den nya lagen om djurförsök träder i kraft i augusti. Lagen bygger på ett EU-direktiv som också förbinder medlemsländerna att delta i utvecklandet av alternativa metoder till djurförsök.

- Även om direktivet har formulerats ganska löst så innehåller det nog en klar förpliktelse för medlemsländerna, säger Tuula Heinonen som är chef för Finlands center för utvecklandet av alternativ till djurförsök FICAM i Tammerfors. Heinonen hoppas att direktivet kan hjälpa centret att få större statligt anslag för sitt arbete.

I Finland använder man kring 200 000 djur i olika djurförsök årligen. Det är främst möss, råttor och fiskar som används i testerna. Djurförsöken görs främst på universitet och olika företag och för det mesta handlar det om medicinsk forskning.

På sikt är det ändå meningen att djurförsöken ska slopas helt, något som enligt Heinonen kanske kan ske redan om tjugo år. Förutom den etiska aspekten så betonar Heinonen också att djurförsöken är problematiska just för att det handlar om djurens biologi.

Knapp finansiering i Finland

Enligt Heinonen går resultaten av testen inte nödvändigtvis att applicera på människor. Därför utvecklar och forskar FICAM i metoder som baserar sig på celler och vävnader från människor. Finland klarar sig ändå dåligt i en europeisk jämförelse när det handlar om statlig finansiering av dessa alternativa metoder.

- I Finland får vi kring 30 000 euro per år av Jord- och skogsbruksministeriet. Det är ganska lite, säger Heinonen.

Som en jämförelse kan nämnas att man till exempel i Sverige satsade kring 1,5 miljoner euro per år på 2000-talet på att ta fram alternativ till djurförsök.

Djurförsöken hör till Jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Ministeriet behandlar finansieringen i höst.

Diskussion om artikeln