Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

18 000 ålyngel anländer till landskapet

Från 2013
Ålyngel planteras från styroxlådor i vattnet.
Bild: Centralförbundet för Fiskerihushållning

I dag på tisdag anländer 197 000 ålyngel till Finland. 18 000 av dem kommer att planteras ut i Egentliga Finland, hälften i Halikkoviken och hälften i Pemarviken.

Ålen är en vandringsfisk som förekommer både utmed våra kuster och i inlandet men som endast fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Ålbestånden i Europa har minskat kraftigt och därför finns det en ålförvaltningsplan sedan 2008 för att stöda beståndet i EU-länderna.

I Finland gjordes de första utplanteringarna redan för 120 år sedan, år 1893.

Ålarna som utplanteras idag är fångade i floden Severn i England och har hållits i karantän i Sverige. Ynglen är cirka 10 cm långa och väger ungefär ett gram. I Finland är ålbeståndet numera helt beroende av utplanteringar.