Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Betesmarkerna torkar bort i Åboland

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Programmet är inte längre tillgängligt

Torkan drabbar de åboländska husdjursgårdarna hårt. Det är dåligt om färskt bete åt kor, hästar och får, och inför vintern finns det tillsvidare bara mycket lite vall på lager.

Brusabygård, som är en del av yrkesskolan Axxell Brusaby, är en husdjursgård med över femtio mjölkkor. Gården har också får och hästar.

Gårdens viktigaste produkt är mjölk och den viktigaste odlingsväxten är vall, det vill säga hö och ensilage åt djuren.

– Torkan är katastrofal för oss, förklarar gårdens driftchef Leila Warén-Backström.

I år har de ringa mängderna regn gjort att betesmarkerna torkat och på Brusaby har man redan under några veckors tid varit tvungna att köra ut extra foder åt de kor som går ute och betar.

En del djur måste periodvis stå inne eftersom det inte finns färskt bete.
– Hungriga går de inte men antagligen har de det ganska långtråkigt, tror Warén-Backström.

Bildtext Betesmarkerna torkar bort.
Bild: Yle/Monica Forssell

Som en nödåtgärd har Brusaby också skördat all havre till helsädesensilage åt djuren, i stället för att sälja den.

Leila Warén-Backström berättar att det till vintern behövs ungefär tusen balar ensilage på Brusaby men att man tillsvidare bara lyckats skrapa ihop drygt 250 balar. Vid det här laget brukar man vanligtvis ha 600-700 balar.

– Jag vill ännu tro att vallfrön som tidigare såtts börjar gro, men jag befarar det värsta, säger Warén-Backström. Har fröna kommit åt att torka kan inga mängder regn mera rädda dem.

Det är när allt är skördat senare i höst som det klarnar om alla djuren kan bli kvar på Brusaby. Ifall maten inte räcker till måste en del djur slaktas eller säljas.

– Jag har redan blivit kontaktad av gårdar i andra delar av landet som är intresserade av att köpa djur av oss, säger Warén-Backström.