Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vad finns i Lappträsk och Källträsk?

Från 2013
Uppdaterad 31.07.2013 13:04.
Bildtext Vattenvegetation i Marsjön.
Bild: Aapo Ahola

I Lappträsk i Sjundeå och i Källträsk på gränsen mellan Ingå och Raseborg undersöks vattenvegetationen som bäst. NTM-centralen undersöker inte bara vattenväxterna utan också till exempel växtplankton, fiskar och bottendjur.

Arbetet görs för att få en bild av sjöns ekologiska status.

Inom Lappträsk naturskyddsområde får man normalt inte röra sig med båt, men under den här undersökningen är det möjligt att man använder en lite aktersnurra. Då det gäller myndighetsuppdrag är det tillåtet. Forskarna har också markägarens tillstånd då det gäller naturskyddsområdet i den södra delen av Lappträsk.

Fältarbetet görs från en båt med hjälp av en vattenkikare och olika sorters krattor. Det pågår eventuellt också under veckoslut men sker i huvudsak vardagar mellan klockan 8 och 20 och man beräknar att fältarbetet tar 3-5 dagar per sjö.
Undersökningen fortsätter fram till mitten av augusti.

På statens miljöförvaltnings webbtjänst (http://www.ymparisto.fi/oiva) kan den som vill gå in för att sedan se resultaten, men man måste registrera sig. I systemet finns utöver uppgifter om vattenvegetationen också annan information, bland annat om vattenkvaliteten.

Den här kartläggningen av vegetationen ingår i en större uppföljning som utreder hur ytvattnet mår. Den görs årligen i några sjöar i under juli och augusti när vegetationen är som kraftigast.