Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Bomullskrut

Från 2013
Uppdaterad 03.01.2014 11:15.
Molekylmodell av bomullskrut.

Den schewizisk-tyska kemisten Christian Schönbein experimenterade med så skilda saker som bränsleceller, sprängämnen och oxideringsprocesser. Han upptäckte ozon, nitrosackarin, kollodium och genom ett misstag också bomullskrut eller nitrocellulosa.

Trots att hans hustru hade förbjudit honom, gjorde han experiment på köksbordet. År 1845 sprätte han av misstag en blandning av salpetersyra och svavelsyra på bordet, och torkade upp det med det som fanns närmast till hands, hustruns bomullsförkläde. Han hängde upp det ovanför spisen att torka, men efter bara några minuter sade det ”poff” och förklädet exploderade till intet, utan att lämna efter sig väldigt mycket aska eller rök.

Bomullskrut upptäcktes nästan samtidigt också på andra håll i Europa, och det utvecklades snabbt för krigsbruk. Tyvärr hade det en benägenhet att självantändas och flera fabriker förstördes av det. Bomullskrutet var trots allt viktigt för att man senare skulle upptäcka och uppfinna nitroglycerin och dynamit, och i framtiden kan nitrocellulosa användas som intelligent papper för att upptäcka malaria, diabetes eller graviditet.

Källor:
Chaline, Eric (2010) Maailmanhistorian huonoimmat keksinnöt. Helsingfors: Schildts.
Condliffe, Jamie (2012) Soon, Office Paper Could Tell You If You’re Ill (Or Pregnant) (hämtat 8.3.2013).

Serien Errare humanum est handlar om misstag som har lett till nya upptäckter och uppfinningar. Nästa program sänds i Radio Vega måndagen 6.1 kl.18.