Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Olagliga skrotlagret på Kimitoön borta nu

Från 2013
Uppdaterad 02.08.2013 11:59.
Bild: Kimitoöns kommun

Tvångsstädningen av det uppemot två hektar stora nedskräpade området i Sunnanå inleddes i januari i år. Miljöinspektör Camilla Puranen har följt med hur städandet framskridit och hon säger sig vara nöjd med slutresultatet.

Puranen besökte det aktuella området senast i juni och en sista granskning görs ännu i höst.

Radio Vega Åboland: Stort skrotlager på Kimitoön uppstädat

Programmet är inte längre tillgängligt

Enligt miljöinspektör Camilla Puranen är det inte nödvändigt att ta markprover i området.

- Vi har inte hittat rester av olja eller bränsle i marken. Inte heller har det under städningen hittats annat farligt material, som till exempel bilackumulatorer, som kunde förorena naturen och därför finns det ingen orsak att misstänka att marken i området skulle vara förorenad.

En av orsakerna till att miljömyndigheterna ansåg att området måste städas var att det ligger i närheten av ett grundvattenområde och man befarade att marken var förorenad.

Det är enligt lag förbjudet att skräpa ner i naturen och för att till exempel idka handel eller återvinna olika slag av skrot krävs miljötillstånd.
Företaget HJK Återvinningsprodukt har under flere år samlat järn – och metallskrot i Sunnanå, men företaget har saknat miljötillstånd för sin verksamhet.

Det var Yle Åboland som i oktober 2008 publicerade flygfotografier av det cirka två hektar stora skrotlagret på Kimitoön.

Bildtext Skrotlagret som det såg ut 2008.
Bild: Mikael Eriksson/Paraphoto

I november 2009 uppmanade Kimitoöns bygg – och miljötillsynsnämnd ägaren till skrotet att städa upp området. Då städandet inte framskred på önskat sätt inleddes en tvångsstädning av området i början av detta år.

Under de senaste månaderna har sammanlagt ungefär femtio långtradarlass eller uppemot tusen ton skrot förts till regelrätta avstjälpningsplatser eller sålts. I första hand är det nedskräparen som står för städkostnaderna men även fastighetsägaren kan bli skyldig att betala för städningen. Om varken fastighetsägare eller nedskräpare kan betala är det kommunen som står för kostnaderna.

Det kan också gå så att intäkterna från skrotförsäljningen täcker utgifterna. Blir det pengar över tillfaller de skrotägaren.

Kimitoöbon Henry Kajander, som ligger bakom företaget HJK Återvinningsprodukt, är missnöjd med städningen och säger till Yle Åboland att han brottsanmält både Kimitoöns kommun samt det företag som på uppdrag av kommunen skött den praktiska städningen. Kajander anser sig ha blivit utsatt för stöld och bedrägeri.

Vid polisen säger kriminalkommissarie Jan Storing att anmälan inte föranleder någon brottsutredning eftersom det finns ett lagligt beslut att städa området och ingen orsak att misstänka brott därför föreligger.