Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fotbollsfest i Kimito under helgen

Från 2013
Uppdaterad 02.08.2013 06:42.
Bildtext Turneringschef Jörgen Törnqvist önskar både inhemska och utländska lag välkomna till Gräsplanscupen i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

Den populära fotbollsturneringen Gräsplanscupen går av stapeln i Kimito under veckoslutet. Sammanlagt är drygt sjuttio lag anmälda till cupen som i år ordnas tjugoförsta gången.

Antalet lag är ungefär detsamma som tidigare år men i år är fler flicklag än tidigare med. Hela fjorton flicklag är anmälda. Förra året bestod färre än tio lag av flickor.

En frisk fläkt från väst erbjuder också åländska laget IF Fram.

Det är första gånget ett åländsk lag deltar i Gräsplanscupen och Törnqvist skulle gärna se att lag också ännu längre ifrån deltog.

- Varför inte bjuda in lag från Kimitoöns vänorter? kastar Törnqvist fram. Saken har diskuterats inom Kimito sporförening men tillsvidare har ordentliga försök att locka utländska lag till turneringen inte gjorts.

I övrigt ser Törnqvist inte att det finns stora behov av att utveckla Gräsplanscupen. Att utvidga från en tvådagars turnering till en tredagars turnering eller ta emot fler lag kräver mycket mer frivilliga resurser, fler övernattningsställen och så vidare.

- Gräsplanscupen är en liten familjär fotbollsturnering och det är kanske också dess styrka, förklarar Törnqvist.

Turneringen ordnas i Amosparken och spelas på åtta planer. Ställvis är planerna just nu torra men tack vare de regnskurar som kommit under veckan är planerna ändå mer gröna än gula till färgen.

Jörgen Törnqvist har varit med om att arrangera Gräsplanscupen nästan ända från början men i år är han troligen med för sista gången, säger han själv.

- Det är dags att stiga åt sidan och ge över åt andra!