Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lite blågrönalger

Det finns fortfarande mindre blågröna alger än vanligt på de finländska havsområdena.

Enligt Finlands miljöcentral har små mängder blågröna alger observerats vid Skärgårdshavets, Östra Finska Vikens och Bottenvikens kuster.

Gränsbevakningen har under sina flygningar upptäckt små mängder alger i ytvattnet vid Finska vikens mynning och i norra och södra Skärgårdshavet. På satellitbilder syns dessutom alger på ytan också i längst i öster i Finska viken. Medborgarna rapporterar om blågröna alger på en del håll i Skärgårdshavet och vid den nyländska kusten.

I sjöarna har algblomningen ökat något, på grund av att vattnet i sjöarna har blivit varmare, samtidigt som vindarna har mojnat.

Den här veckan har det funnits blågröna alger på sammanlagt 49 observationspunkter i sjöarna, vilket är lika mycket som normalt.

Vattentemperaturen i insjöarna är nära medeltalet för årstiden. Ytvattentemperaturen varierar mellan 18 och20 grader i södra och mellersta Finland och mellan 15 och 17 grader i norr.

Se miljöcentralens karta!