Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Herberts: Anti-finska attityder på många håll

Från 2013
Uppdaterad 02.08.2013 10:15.
Bild: Yle/Arja Lento
Bild: Yle/Arja Lento

- Under ytan finns det en hel del negativa attityder eller ett revirtänkande som gör att man vill bevara det svenska så svenskt som möjligt. Det är inte med stor generositet man välkomnar finskspråkig inflyttning, säger forskaren Kjell Herberts som forskat mycket kring finlandssvenskarna.

Just nu pågår en livlig debatt om språkklimatet i Ekenäs efter att den tvåspråkiga musikern Mikko Sipola i en insändare klagat över det bemötande han fått då han uppträtt och spelat in musik på finska. Sipola upplever själv att det är lika naturligt att tala och sjunga på finska som att göra det på svenska, men det har svenskspråkiga haft svårt att acceptera.

Att det på många orter i Svenskfinland finns en avoghet mot inflyttade finskspråkiga syns också i de finlandssvenska barometrar som har gjorts vid Åbo Akademi. Intervjuade finskspråkiga vittnar om att de inte alltid känner sig välkomna.

Herberts efterlyser mera kontakt mellan språkgrupperna och en mera avslappnad inställning till tvåspråkigheten. Evenemang i Svenskfinland kanske inte behöver vara helt enspråkiga, eller exakt lika tvåspråkiga så att precis allt översätts så att det blir stelt och tråkigt för alla de som är tvåspråkiga, menar Herberts.

Herberts anser också att man borde sluta tänka så mycket på vilken språkgrupp som är i majoritet och i stället försöka se till att alla kunde få gott bemötande och den service de behöver oberoende av om de hör till majoriteten eller minoriteten.

Svårt för inflyttare
Haglund ledsen på attityderna

Diskussion om artikeln