Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre elavbrott med jordkabel

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Elavbrotten ska bli färre och kortare. Det är kravet i en ny lag som väntas komma i höst.
Det bästa sättet att göra elnätet säkrare är att gräva ner ledningarna så att oväder inte kommer åt dem.

Redan nu uppger energiverken i Vasa, Jakobstad och Karleby att ungefär hälften av deras elledningar går under jorden.

- Jordkablarna är betydligt säkrare. Luftledningarna påverkas ju av stormar och åskväder, eller så kan bilar köra in i dem, säger tf vd Henrik Snellman på Jakobstads energiverk.

Både hos Jakobstads energiverk och Karleby energi är nu mer än 50 procent av elledningarna jordkablar. Hos Vasa elnät är knappt hälften jordkablar. De här siffrorna är rätt höga med tanke på att bolagen också sköter stora områden landsbygd.

Också byarna får jordkablar

Glesbygden har länge fått nöja sig med luftkablar. Men också det håller på att ändra. I Karleby är målet att 90 procent av kablarna ska gå under jorden inom några år. I år har bland annat Vessi och delar av Öja fått jordkablar.

Jordkabel dagens melodi

Programmet är inte längre tillgängligt

Också Jakobstads energiverk räknar med att nå upp till 70 procent jordkablar inom tio år. För lågspänningsnätet är andelen jordkablar redan 60 procent. I hela landet går ungefär 35 procent av lågspänningsnätet i dag under jorden.

Färre avbrott målet i ny lag

I höst väntas en ny lag som stipulerar att elavbrotten ska bli kortare och färre. Det väntas leda till att mängden jordkabel blir ännu större. Karleby energi gräver varje år gräver man ner ungefär 50 km jordkabel. Hos Jakobstads energiverk är siffran aningen lägre. Andelen glesbygd är så stor att en del luftledningar alltid kommer att finnas kvar.

- För konsumenterna betyder jordkabel dels säkrare tillgång till el, men tyvärr också höjda priser, säger driftschef Pekka Leppälä på Karleby energi. Att lägga jordkablar är mycket dyrare än att dra luftledningar.

Längre strömavbrott på landet
På landsbygden varade strömavbrotten i medeltal 4 och en halv timme ifjol (2012). I tätorter under en timme, inne i städerna ca 10 minuter. Det var ändå betydligt mindre än året innan. 2011 härjade flera starka stormar och på landsbygden varade strömavbrotten i medeltal över 12 timmar. I tätbefolkade orter cirka två timmar, inne i städer tio minuter.