Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetskraftsbyrå bara på måndagar i Kimito

Från 2013
Uppdaterad 06.08.2013 05:46.
Bildtext På måndagar är arbets- och näringsbyrån i Kimito öppen. Då tar servicerådgivare Pirkko Niemi emot.
Bild: Yle/Monica Forssell

Radio Vega Åboland: Arbetskraftsbyrån är bara öppen på måndagar i Kimito

Programmet är inte längre tillgängligt

Arbets - och näringsbyrån avstår från utrymmen i Kimito. Från och med i höst har byrån ingen fastanställd på Kimitoön längre.

Så sent som i våras flyttade arbets - och näringsbyrån in i det nya kommunkansliet Kemitra i Kimito. Där skulle byrån hyra tre rum och åtminstone en anställd skulle jobba på heltid i Kimito.

Snart efter flytten visade sig ändå luftkvalitén vara så dålig i två av rummen att byrån nu beslutat avstå från dem.

Samtidigt börjar den ena av byråns två anställda jobba i Salo. Den andra personen är på semester och kommer i höst att gå i pension.

Det här innebär att arbets - och näringsbyrån från och med i höst inte längre har personal på Kimitoön utan bara så kallad jourmottagning en dag i veckan då Pirkko Niemi, som nu börjat jobba i Salo, tar emot kunder utan tidsbeställning i Kimito.

Kunderna drabbas

För kunderna betyder de nya arrangemangen att de kan besöka arbets - och näringsbyrån i Kimito enbart på måndagar.

Tidigare kunde kunderna genom att boka en tid på förhand också besöka byrån under veckans övriga dagar men nu måste de kunder som vill boka en tid på förhand vända sig till någon av de andra byråerna, till exempel i Salo eller Pargas.

I enstaka fall, då kunderna behöver anlita också annan service så som till exempel Folkpensionsanstalten eller kommuenens socialservice går det att ordna möten också i Kimito, säger Kimmo Puolitaival som är chef för arbets - och näringsbyråerna i Egentliga Finland.

Problem med dräneringen

Peter Karlssson, som är fastighetschef vid Veritas, säger att problemet med unken luft i arbets - och näringsbyråns lokaler sannolikt beror på bristfällig dränering runt den norra sidan av huset. Dräneringen ska nu ses över.

Enligt Karlsson finns det fuktproblem i husets nedre våning där fastighetens tekniska utrymmen är belägna, men i övrigt har han inte hört om dålig luft i huset.

Byrån inte beredd att backa

På frågan om arbets - och näringsbyrån är beredd att hyra de två rummen på nytt efter att luftkvalitén åtgärdats, svarar Kimmo Puolitaival nekande. Rum någon annanstans har man inte heller letat efter eftersom byrån vill ha en samservicepunkt uttryckligen tillsammans med kommunen.

TE - centralen strävar hela tiden efter en lättare organisation och det nuvarande arrangemanget med anställda som är samlade på de stora byråerna och enbart åker ut till de mindre byråerna vid behov
är ett system som ändå hade blivit aktuellt förr eller senare, säger Puolitaival.

- Antalet kunder är jämförelsevis litet i Kimitoöns kommun och systemet med ett samservicekontor torde därför räcka.

Förutom personlig service erbjuder arbets - och näringsbyrån också service per telefon och via internet.

Kimitoöns kommun hyr hela övre våningen av Kemitra-fastigheten och arbets - och näringsbyrån är underhyresgäst hos kommunen. Fastigheten ägs av Veritas.