Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bygg tätare i Kimito centrum

Från 2013
Uppdaterad 07.08.2013 05:51.
Bildtext Det finns utrymme i centrum av Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

Radio Vega Åboland: Bygg tätare i Kimito

Programmet är inte längre tillgängligt

Ett nytt utkast till delgeneralplan för Kimitos centrum ligger för tillfället till påseende och igår kväll presenterades planutkastet på ett informationsmöte för allmänheten. Jämfört med det förra utkastet är största förändringen att affärstomterna på södra sidan av Dragsfjärdsvägen har slopats.

En handfull invånare och några förtroendevalda deltog i informationsmötet.

Bild: Yle/Monica Forssell

Arbetet kring Kimito centrums delgeneralplan har pågått redan under några år och ett planutkast har presenterats två gånger tidigare.

Centrumområdet och hur långt området ska sträcka sig har varit den svåraste nöten att knäcka.

Kommunen har velat bygga ut centrum men myndigheterna vill inte se ett centrum som skärs av av en livligt trafikerad landsväg.

I den version som nu är aktuell har möjligheten att bygga affärslokaler söder om Dragsfjärdsvägen strukits.

Plock ur planutkastet:

  • Kyrkan har beaktats genom att området söder om kyrkan har försetts med beteckningen MA (landskapsmässigt värdefullt åkerområde). Det innebär att inga hus får byggas på åkern nedanom kyrkan. Det här för att inte utsikten från kyrkan eller mot kyrkan ska skymmas.
  • Den obebyggda tomt i hörnet av Bjärnåvägen och Åbovägen, som för några år sedan var föremål för livlig debatt då ett företag ville bygga en bilaffär på tomten, är i utkastet försedd med centrumbeteckning. Det innebär att till exempel en affär kan byggas på tomten.
  • Ett område väster om Vretavägen, som i det tidigare utkastet var betecknat som småindustriområde är nu betecknat som jord – och skogsbruksområde medan ett annat område väster om Björkhagens gamla danspaviljong är betecknat som småindustriområde istället för jord – och skogsbruksområde .
  • Norr om Brusaby, i närheten av Pegasus häststall, har ett område reserverats som småhusområde med möjlighet att bygga häststall på tomten.

- NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund motsätter sig en etablering på södra sidan av vägen och vill att vi istället bygger tätare på norra sidan, förklarar Kimitoöns tekniska chef Lars Nummelin.

Enligt myndigheternas resonemang är det mer ekonomiskt, miljömässigt bättre och tryggare att bygga ett litet kompakt centrum istället för ett stort och glest.

Det finns också en hel del obebyggda tomter i centrum av Kimito.

Rondellerna kvar

De två omtalade rondellerna längs med Dragsfjärdsvägen samt tunneln för cyklister och fotgängare finns ändå kvar i planen.

Enligt Lars Nummelin behövs tunneln för att de som bor söder om Dragsfjärdsvägen tryggt ska kunna ta sig till centrum och rondellerna behövs för att trafiken in och ut från Kimitos centrum ska löpa smidigt.

- En delgeneralplan tvingar ändå ingen att bygga något, påminner Nummelin. Planen finns bara till för att visa vad marken får användas till.

Det förra utkastet genererade ungefär tjugo åsiktsyttringar varav största delen, enligt uppgift, har beaktats.

Totalt omfattar planen cirka 1600 hektar. Utkastet finns till påseende till och med den 16 augusti och den som vill kan fram till dess delge kommunen sin åsikt. Åsikter ska helst lämnas in i skriftlig form.

Efter att utkastet eventuellt bearbetats och vid behov lagts fram till påseende på nytt görs ett planförslag som kommunstyrelsen tar ställning till. Förslaget läggs också till påseende och invånarna har möjlighet att anmärka på brister eller felaktigheter. Om kommunstyrelsen godkänner förslaget och inga stora förändringar görs går förslaget vidare till kommunfullmäktige som sedan antingen godkänner eller förkastar planen.

Planutkastet