Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny finsk skola invid Kyrkfjärdens skola utreds

Från 2013
Uppdaterad 12.08.2013 12:43.
Spontanidrottsplatsen vid Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext En möjlighet som utreds är att bygga en ny finsk skola bredvid Kyrkfjärdens skola.
Bild: YLE/Monica Slotte

I Ingå bubblar det kring den mögeldrabbade finska skolan Merituulen koulu, vars elever får hålla till i Västankvarn hela läsåret. Ett av alternativen som tjänstemännen i Ingå har börjat utreda är att bygga en ny finsk skola i närheten av Kyrkfjärdens skola, som skulle utvidgas.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Allt fler föräldrar och politiker är tveksamma till om det lönar sig att renovera Merituulen koulu - vem vet vilka överraskningar man hittar då man renoverar?

Kommunstyrelsen diskuterar skolan i dag (12.8).

Kyrkfjärdens skolcentrum?

Ett av alternativen som tjänstemännen i Ingå har börjat utreda är att bygga en ny finsk skola i närheten av Kyrkfjärdens skola, som skulle utvidgas. Där skulle uppstå ett skolcentrum.
Enligt det här alternativet skulle det nuvarande skolhuset Merituulen koulu förvandlas till ett fritidscentrum med bibliotek, medborgarinstitut , ungdomsgård och kommunens centralkök.

Bland föräldrar till barn i Merituulen koulu har man till och med lekt med tanken på en gemensam skolbyggnad för finska och svenska elever, berättar Juha Kainulainen, som har två barn i skolan. Han är både ordförande för föräldraföreningen i Merituulen Koulu och obunden medlem av bildningsnämnden i Ingå på en samlingspartistisk plats.

En finsk och svensk skola intill varandra skulle leda till den positiva saken att eleverna från de olika språkgrupperna på ett naturligt sätt umgås med varandra, säger Kainulainen.

Ny skola där Merituulen koulu nu står?

Att riva Merituulen koulu och bygga en ny skola på samma plats är ett annat alternativ kommunen överväger - jämsides med förslaget att restaurera Merituulen koulu och bygga en
tillbyggnad.

Varken föräldraföreningen eller Juha Kainulainen personligen har ändå ännu inte i det här skedet någon klar åsikt om vilket är bättre - en ny finsk skola på samma plats som
Merituulen koulu nu står på - eller på samma område som Kyrkfjärdens skola.

Kainulainen: Renovering med risker

Men att renovera den nuvarande Merituulen koulu har sina risker. Juha Kainulainen oroar sig för att Merituulen koulu på sikt ändå inte hålls i gott skick, trots att den skulle restaureras
för dyra pengar. Därför kom han i tisdags (6.8) med ett ändringsförslag, som bildningsnämnden sedan enhälligt godkände. I likhet med samhällstekniska nämnden i juni, ändrades
beredningens förslag till att man föreslår att kommunen också ska utreda vad det skulle kosta att bygga ett nytt skolhus.

Bildningsnämnden föreslår alltså inte direkt att den gamla skolan ska renoveras, utan att planeringen ska fortsätta. Om kommunen renoverar, behöver den, enligt förslaget, få en
tillräckligt täckande och långvarig garanti på renoveringsarbetet - skolan måste hållas i gott skick i många år framöver.

Koikkalainen: Viktigt att finsk- och svenskspråkiga barn lär känna varandra

Tarja Koikkalainen är finsk förälder som har valt att låta barnen gå i den svenska Kyrkfjärdens skola. Hon är med i styrelsen för Hem och Skola i Kyrkfjärdens skola.

Bildtext Tarja Koikkalainen
Bild: Yle/Robin Lindberg

Enligt henne vore det bra om finsk- och svenskspråkiga barn skulle finnas på samma skolgård. Särskilt i en liten kommun som Ingå är det viktigt att barnen lär känna varandra, anser
hon.

Elfving: Merituuli-elevernas situation oacceptabel

Andreas Elfving är förälder till barn i Degerby skola, han är också fullmäktigeledamot för Svenska folkpartiet och sitter i bildningsnämndens svenska sektion. Om tanken på en finsk
skolbyggnad i anslutning till Kyrkfjärdens skola säger han att alla möjligheter säkert kan diskuteras.

Han hoppas överlag på mycket mer samarbete mellan den finska och den svenska skolan.

Bildtext Andreas Elfving
Bild: Yle/Robin Lindberg

Men det viktigaste just nu är att hitta en god lösning för eleverna från Merituulen koulu.

- Den situation de finska eleverna nu står i är inte acceptabel. Nu är de utlokaliserade i Västankvarn, och det är en situation som säkert på kort sikt är möjlig, men den här situationen
måste lösas. Alla elever i Ingå har rätt att gå i en skola som är trygg och ändamålsenlig.

Diskussion om artikeln