Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Universitet: Reformera svenskundervisningen

Från 2013
Lärare skriver på tavlan
Bild: Yle

Den svenskspråkiga servicen försämras ytterligare i samhället om den obligatoriska skolsvenskan slopas i finskspråkiga skolor, tror man på enheten för inhemska språken vid Helsingfors universitet.

- Dagens studenter är motiverade och vill lära sig prata svenska, säger chefen för enheten, Leena-Maija Åberg-Reinke. Hon anser att man i finskspåkiga skolor borde fundera hur man lär svenska i stället för att tala om ett slopande.

- De flesta studenter som studerar hos oss berättar att de sällan fått prata svenska i skolan, säger Åberg-Reinke. En satsning på muntlig framställning behövs i skolorna, säger hon.

Enligt henne är den så kallade "tjänstemannasvenskan" för tillfället tryggad. T.ex. Helsingfors universitet satsar skräddarsydda kurser i svenska där man lär ut facktermer som studenterna behöver i sina framtida värv.

- Det är politikerna som besluter hur vi skall ha det. Men om den obligatoriska skolsvenskan slopas så kommer det på sikt att försämra den svenskspåkiga servicen till allmänheten, säger Leena-Maija Åberg-Reinke vid HU.

Diskussion om artikeln