Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Andelsbanken Raseborg slopar stämmorna

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Andelsbanken Raseborgs kontor i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

Andelsbanken Raseborg slopar andelsstämmorna och grundar istället ett fullmäktige.

Andelsstämman anses ha levt ut sin tid och banken hoppas att det nya systemet ska medföra att medlemmarna engagerar sig mer i bankens verksamhet.

Andelsbanken Raseborg är ett andelslag. Antalet bankkunder är drygt 21 000 och antalet medlemmar knappt 10 000. På Kimitoön är cirka 2000 personer medlemmar i banken.

I andelsstämmorna som ordnats en gång per år, har alla medlemmar kunnat delta. I det nya fullmäktiget finns tjugofem platser och mandatperioden på fyra år inleds vid årsskiftet.

Enligt Mikael Söderholm, som är viceordförande i bankens styrelse, har intresset för de årliga andelsstämmorna varit lamt.

Genom att rösta fram tjugofem personer som representerar hela medlemskåren hoppas banken på ett nytt slags engagemang.

- Man behöver inte vara ekonom eller väldigt insatt i siffror för att ställa upp i fullmäktigevalet, förklarar Kimitobon Jan Drugge som leder centralvalnämnden. Det räcker med att man har åsikter om banken, till exempel var det behövs kontor, hur öppethållningstiderna ska se ut eller annat som helt enkelt berör bankens medlemmar.

Kandidatnomineringen pågår 19.8 – 9.9. Själva valet ordnas 4-7.11. Medlemmarna kan rösta via nätbanken eller genom poströstning. Alla medlemmar har rösträtt men föräldrar röstar för minderåriga barn.

I hela landet finns det cirka 200 andelsbanker. Samtidigt med Andelsbanken Raseborg övergår 61 andra andelsbanker till samma system.

Diskussion om artikeln