Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: Svenskan officiell bara i kustregioner

Från 2013
Uppdaterad 14.08.2013 08:33.
Översiktsbild från Hangöudd
Bild: Hans-Erik Nyman

Finska Finland kommer undan den obligatoriska skolsvenskan på ett lätt sätt säger specialforskare Pasi Saukkonen vid Kulturpolitiska Forskningsstiftelsen Cupore. Saukkonen tycker att svenskan ska mista sin status som officiellt språk utanför kustregionerna.

- Begränsa svenskan som officiellt språk till Österbotten, Egentliga Finland och Nyland, säger Saukkonen. Där skulle svenskan var obligatorisk i finskspråkiga skolor och den svenska servicen på sikt tryggas, menar han.

Saukkonen har intervjuats i nättidningen Uusi Suomi. Uppgifterna baserar sig på Saukkonens bok "Erilaisuuksien Suomi" (Olikheternas Finland) från i våras. Enligt Saukkonens vision skulle svenskan också i fortsättningen vara ett nationalspråk men mista sin status som officiellt språk utanför kustregionerna.

- Finlands tvåspråkighet fungera inte. De svenskspråkiga får inte den service de enligt grundlagen borde få och svenskan väcker stor irritation i finskbygderna, säger Saukkonen.

Enligt Saukkonen kunde man i kustregionerna satsa mer på svenskan.

- Jag tar inte ställning till hur det skulle ske. Det praktiska får någon annan fundera på, säger specialforskaren.

Diskussion om artikeln