Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kol ersätter energived i kraftverken

Från 2013
Uppdaterad 14.08.2013 16:22.
Kraftverket på Vasklot i Vasa.
Bild: Yle/Roger Källman

Marknaden för energived drar för tillfället dåligt. Det är flera olika faktorer som inverkar, dels har priset för utsläppsrätter gått ner dels är världsmarknadspriset på kol just nu lågt.

Energived i motvind

Programmet är inte längre tillgängligt

Trots olika statliga stödformer för energived är det just nu billigare för kraftverken att köpa och bränna importerar kol . Också den sänkta stödnivån för el producerad med inhemskt bränsle leder nu till att kraftverken hellre använder importerad kol än inhemsk biomassa.

Svag efterfrågan på energived

Programmet är inte längre tillgängligt

Mauri Blomberg, vd på Vaskiluodon Voima i Vasa, skulle gärna se en ökad användning av energived i sitt kraftverk men för honom är priset på energiråvaran ändå det avgörande. Enligt honom kommer nog också nästa vinter att använda energived i kraftverket men mindre än förra året.

På Finlands skogscentral, kustens regionenhet, har man noterat situationen men ser ändå med en viss optimism på framtiden. Projektchef Patrik Majabacka drar sig till minnes att efterfrågan och priset på inhemsk biomassa ofta brukar växla och han räknar nu med att många skogsägare lagrar sin energived.

Enligt Statisticentralens siffror utgjorde energived förra året omkring 25 procent av den totala energiförbrukningen.