Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

LNG-beslutet långt ifrån klart

Från 2013
Uppdaterad 14.08.2013 16:24.
Illustration av importhamnen
Bild: Gasum Oy

Finland och Estland tävlar om EU-pengar och om vem som ska få bygga en terminal för flytande naturgas.
Beslutet verkar ligga i EU-kommissionens händer.

En mångsidig LNG-terminal i Ingå kunde ge internationella fördelar enligt Gasum.

- Finlands gasmarknad är så mycket större att också Baltikum och Östersjöområdet skulle dra nytta av en mångsidig LNG-terminal i Ingå. Gas i olika former kunde distribueras för industrins behov runtom i Finland och vidare till Europa, bedömer projektdirektör Timo Kallio vid Gasum.

Tre alternativ utreds

Om Ingå beviljas så kallad PCI-status för europeiska energinät och därmed får EU-pengar, byggs gasröret Baltic Connectors terminal i Joddböle. Gasum bygger då också sin planerade stora LNG-terminal i Ingå.

Om det är Paldiski som tar hem segern bygger Gasum sin LNG-terminal i Tolkis i Borgå, i mindre skala. Då vill Gasum heller inte bygga ett förenande gasrör mellan Finland och Estland.
Det östnyländska alternativet planeras för närvarande parallellt med det västnyländska.

- Om Ingå-alternativet av någon orsak faller bort, kan man snabbt gå vidare i Tolkis och dra nytta av det arbete vi redan gjort, säger Kallio.

EU avgör

Det verkar vara den viktiga PCI-statusen som avgör om LNG-planerna förverkligas i Paldiski eller Ingå.

PCI står för Projects of Common Interest, det vill säga energiprojekt och -investeringar som gagnar flera medlemsländer.
EU kan bevilja sådana projekt mera stöd än investeringar som enbart utnyttjas i ett land.

Det är nu första gången som EU ska fastställa vilka projekt som kan få PCI-status.
Listan över enbart förslag till gasprojekt som vill ha PCI-status är lång.

Det är oklart när EU-kommissionen ska fatta beslut om PCI-dugliga projekt.
För närvarande kan man lämna in förslag ända till början av oktober.

Konsulter och planer

Inom den närmaste framtiden jobbar gasbolaget Gasum med att säkerställa finansiering och myndighetslov alltmedan planläggningen går framåt i Ingå.
Under hösten anlitar bolaget konsulter och expertis för att studera den tilltänkta gaslinjen mellan länderna.

- Vi jobbar både på land och till havs för att projektet skall framskrida.

Kostnaderna för en gasterminal med kompressorstation och gasledning uppgår till ungefär 420 miljoner euro. Gasledningen Baltic Connector kostar i sig 110 miljoner euro.

Enligt Gasums bedömning skulle en LNG-terminal ge en mångsidigare gasmarknad, skapa sysselsättning och avsevärt minska på koldioxidutsläppen.