Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljön vinner på att kolkraftverket stänger

Från 2013
Uppdaterad 16.08.2013 10:48.
Växthusgasutsläpp i Västnyland
Bildtext Så här mycket växthusgaser släpps ut i de västnylandska kommunerna.

Koldioxidutsläppen i Ingå minskar med 90 procent i och med att kolkraftverket läggs ner. Utsläppen av växthusgaser har varit betydligt högre i Ingå än i grannkommunerna, säger Tiina Haaspuro, som är projektforskare på forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia.

Tiina Haaspuro
Bildtext Tiina Haaspuro.

- Ur miljösynvinkel är det positivt att kraftverket stängs i och med att växthusgasutsläppet minskar, säger hon.

Enligt henne har nedläggningen en betydande inverkan på lokal nivå eftersom kraftverket står för nästan all koldioxidutsläpp i kommunen.

- Konkret märks förändringen mest på pappret eftersom effekterna främst syns på lång sikt, säger hon. Bland annat gör koldioxidutsläppen att havet blir surare och att olika djurarter flyttar norrut på grund av klimatförändringen.

Bättre luft också i Hangö

Också i Hangö är koldioxidutsläppet rätt högt på grund av industrin. Där halverades utsläppen av växthusgaser då stålfabriken FN-Steel gick i konkurs.

- Förstås finns det andra, negativa effekter av att fabriker och kraftverk läggs ner, säger Haspuro, och syftar på de jobb som går förlorade. Men ur miljösynvinkel är det en positiv sak.

"Satsa mer på förnybar energi"

Yrjö Kokkonen, som är grön politiker i Sjundeå och också ordförande för Ingå-Sjundeå miljövårdsförening, tycker också att det är beklagligt att folk förlorar sina jobb i och med nedläggningen av kolkraftverket i Ingå. Men samtidigt hoppas han att man nu ska satsa mer på förnybar energi.

- Kraftverket i Ingå har inte haft speciellt stor negativ inverkan på miljön i området eftersom det inte har varit igång så ofta. Men det är en bra sak att kolkraftverk stängs, säger han. Det väsentliga nu är att man satsar mer på förnybar energi som vindkraft och biobränsle.

Enligt Kokkonen är man inom miljövårdsföreningen rätt positivt inställd till en eventuell LNG-gasterminal i stället för kolkraftverket.