Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Torvmossen belastar miljön

Från 2013
Uppdaterad 16.08.2013 08:44.
Bildtext Torvmossen belastar vattendrag.
Bild: YLE/Fred Wilén

Torvmossen i Mjölbolsta fortsätter att belasta miljön.

Fosforhalten var mycket hög i april men också halten av närsalter har varit förhöjd.

Effekterna från torvmossen kunde märkas i bäcken som leder bort från mossen. Speciellt vattnets ammoniumkvävehalt och den kemiska syreförbrukningen är högre än på andra platser.

Reningsverkets direkta effekter på miljön i Miljölbolsta har blivit bättre och har under de senaste åren varit mycket små.

Artikel från 2010: Torvmossen belstar i Mjölbolsta

Belastning också i Tenala?

Det är osäkert om den stängda soptippen i Tenala ännu belastar miljön. Enligt rapporter är ett dike öster om soptippsområdet mest belastat och vattnets kvalitét är försämrad speciellt på sommaren.

Men soptippens belastning borde inte kunna nå det området, vilket gör det omöjligt att säga om belastningen kommer från soptippen eller från glesbebyggelsen och kärrområdet.

Grundvattnet har också kontrollerats i två brunnar. Men inga effekter från soptippen har hittats i vattnet.