Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Könsdiskriminering pågår i det fördolda"

Från 2013
Uppdaterad 17.08.2013 13:18.
Lagböcker
Bild: Yle

Jämställdhetsfrågor diskuteras knappt alls i Finland. Många tror att könsdiskriminering inte förekommer eftersom vi placerar oss bra i många internationella jämförelser.

Det finns ändå mycket kvar att göra, till exempel att jämna ut löneskillnader, att få både kvinnor och män att stanna hemma med barn, att unga kvinnor skulle få annat än snuttjobb och att gravida inte skulle diskrimineras.

För att komma åt problemen borde man ha strängare och tydligare lagar mot könsdiskriminering, och det borde utdömas strängare böter och straff för diskriminering.

- Dessutom borde Jämställdhetsombudmannen ges större rättigheter att övervaka och ingripa, säger Outi Anttila, som på lördag doktorerar vid Åbo universitet.

Anttila anser att det inte räcker med att politiska lösningar eftersom arbetsmarknadsorganisationerna och arbetsgivarna kan förhandla om sämre villkor.

Strängare lagar däremot ger ett effektivare skydd, särskilt om man hänvisar till de mänskliga rättigheterna och de grundrättigheter som FN och EU kräver.

- På det viset kommer vi närmare en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor, säger Anttila.

Medhåll från andra forskare

I de andra nordiska länderna diskuteras könsdiskriminering mycket, bland annat om att vårdledigheten har blivit en kvinnofälla och att det är mammorna som stannar hemma med barnen.

Anttila får medhåll från annat forskarhåll. Eva Österbacka, som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi bedömer också hon att könsdiskriminering pågår i det fördolda.

- Det är egentligen förvånande hur lite vi i Finland debatterar jämställdhetsfrågor, säger Österbacka som länge har intresserat sig för frågor om diskriminering.

Diskussion om artikeln