Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HU: Ny djurförsökslag tidsslöseri

Från 2013
Uppdaterad 19.08.2013 07:50.
Bildtext Helsingfors universitet har omkring 14 000 gnagare för forskningssyften.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Professor Eero Lehtonen, chef för Helsingfors universitets försöksdjursenhet ser ingen nytta med den nya djurförsökslagen. Han kallar den för slöseri med värdefull tid.

Lagen, som träder i kraft den första september, grundar sig på ett EU-direktiv som förbinder alla medlemsländer att utveckla alternativ till djurförsök. Lagen kräver bland annat att forskare skriver rapporter vid begynnelse- och slutskedet av sina försök.

- Forskningen görs långsammare och dyrare då man ökar på byråkratin, säger Lehtonen.

Lehtonen menar att en forskares tid är för värdefull för att slösas bort genom att skriva rapporter.

Bildtext Den nya lagen är ingen glädjenyhet för professor Eero Lehtonen.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Slopandet av djurförsök - en roande tanke

Helsingfors universitet gör mest djurförsök i hela Finland och har omkring 120 000 försöksdjur till förfogande. Det handlar främst om möss, råttor och fiskar. Djurens välmående är på djurskötarnas och veterinärernas ansvar. I och med den nya lagen kommer universitetet antagligen tvingas öka resurserna för veterinärerna.

Den nya lagen är ett steg mot att slopa djurförsök helt och hållet. Lehtonen anser det vara en roande tanke.

- Om vi besluter att nu är vi färdiga och vill inte utveckla något nytt så det kan det göras. Men i mitt tycke är det en roande tanke att vi helt och hållet slopar djurförsök, säger Lehtonen.