Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Fukushimaläckan ingen risk för invånarna"

Uppdaterad 20.08.2013 20:40.
Programmet är inte längre tillgängligt

Vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) anser man att läckan på 300 ton radioaktivt vatten vid det japanska kärnkraftverket i Fukushima inte är alarmerande.

- Mängden vatten är stor och den innehåller radioaktiva ämnen. Men vattnet har läckt inne på kärnkraftverkets område. Naturen eller invånarna utanför området utsätts inte för någon direkt fara, säger Maarit Muikku, laboratoriechef på Strålsäkerhetscentralen STUK.

Det japanska kärnkraftsbolaget Tepco har meddelat att cirka 300 ton högradioaktivt vatten troligen har läckt ut från en spilltank vid kärnkraftverket Fukushima. Spilltankarna används för att lagra det förorenade vatten som uppstår då de förstörda reaktorerna kyls ned.

Den japanska regeringen lovade nyligen att den ska ta större ansvar för saneringen av kärnkraftverket, som förstördes i en jordbävning med efterföljande tsunami för två år sedan. Medgivandet kom efter en lång tids hemlighetsmakeri.

Halv timmes jobb ger ett års strålningsdos

Nivån på den radioaktiva strålningen anses vara så hög att den är hälsovådlig. Maarit Muikku på STUK säger att strålningsdoserna vid läckan är så höga att de anställda som jobbar med att pumpa bort det förorenade vattnet borde arbeta där bara en halv timme.

Bildtext De anställda vid Fukushima utsätts för extrema mängder strålning vid läckan,säger Maarit Muikku från STUK.

- Den radioaktiva strålningen vid läckan uppges vara 100 millisievert per timme. Om en anställd arbetar där en halvtimme överskrids redan strålningsmängden en person för utsättas för under ett helt år, säger Muikku.

Enligt Muikku är det möjligt att en del av det förorenade vattnet rinner ut i havet. Enligt Tepko har det högradioaktiva vatten som nu läcker ut inte nått havet.
Muikku säger ändå att det är för tidigt att uppskatta en hurdan effekt läckan kan ha på havsmiljön.

Problemen långt ifrån över

Tepco medgav i juli att radioaktivt vatten läcker ut i Stilla havet. Tidigare har bolaget förnekat det. Enligt Muikku på STUK är det omöjligt att avgöra om området kring Fukushima en dag kan blir helt rent. Det är ändå klart att japanerna kommer att få kämpa med problemen vid det förstörda kärnkraftverket en lång tid framöver.

- Ett radioaktivt ämne med längst halveringstid är Cesium-137. Det har en halveringstid på 30 år. Det betyder att området påverkas av radioaktiva ämnen ännu tiotals år framöver om inga reningsåtgärder vidtas, säger Muikku.