Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

För mycket kadmium i mört nära Talvivaara

Från 2013
Talvivaara gruva
Bild: YLE / Jonna Nupponen

Livsmedelsverket Evira fortsätter undersöka tungemetallhalter i fisk nära Talvivaaragruvan i Sotkamo.

En andra provtagning visar att särkilt mörten i vattendrag nära gruvan innehåller för höga kadmiumhalter.

För höga kadmiumhalter påträffades i mört i Jormasjärvi nära Uleåborg, och i både mört och lake i Kolmisoppi.

Det har snart gått ett år sedan avfallsvatten läckte ut vid gruvan. Det här var andra gången Evira tog fiskprover nära Uleåborg och Vuoksen.

Jämfört med provtagningen i fjol hade halterna av koppar och sink i fisken stigit i någon mån.

Samtidigt påträffades lägre halter krom, mangan, aluminium och järn. Halter av nickel, bly, arsen och uran låg på samma nivå som i fjol.

Kvicksilverhalterna låg inom tillåtna gränsvärden.

Evira undersöker också vilt och mjölk i området.