Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad och Karleby ansöker om förhöjda statsbidrag

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Pengar.

Kristinestad ansöker om en miljon euro i förhöjt statsbidrag. I Karleby behövs två miljoner euro.

I Kristinestad är orsaken till ansökan minskade skatteintäkter till följd av en åldrande befolkning och ett försämrat sysselsättningsläge i staden.

Dessutom hänvisas i ansökningen till de exeptionella väderförhållandena som innebar två stora översvämningar på kort tid, vilket orsakade stora skador på stadens vägnät och fastigheter. Översvämningarna i Kristinestad påverkade också potatisnäringen negativt.

I Karleby är stadens ekonomi så dålig att stadsstyrelsen beslöt att ansöka om två miljoner euro i extra statsstöd.

Senast Karleby ansökte om behovsprövat statsstöd var för ungefär tio år sedan. Då hade staden en arbetslöshet på över tjugo procent. I dag uppfyller Karleby fyra av sex kriterier för att klassas som kriskommun.

Staten delar i år ut tjugo miljoner euro i statsandelar, vilket betyder att enadst ett fåtal kommuner kommer att få bidrag.