Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

"Ändra inga lagar på basis av lyssnarsiffror"

Från 2013
Uppdaterad 20.08.2013 16:20.
Bild: Yle/Unni Malmgren

Silvia Modig, vf, är medlem i Yles förvaltningsråd och därmed en av dem som skulle ha makt att ändra på mängden andliga program i programtablån. Men även om Modig själv inte är troende tycker hon att andakterna behövs.

- Andakterna är mycket populära och kristendomen är helt enkelt en stor del av vår finländska kultur.

Enligt Modig har frågor som dessa diskuterats aktivt i förvaltningsrådet sedan den nya Yle-lagen trädde i kraft.

- Vi diskuterar grundläggande frågor, som vad Rundradions uppgift ska vara i dag. Vi har bland annat tagit in en utomstående expert som ser över ifall Yle går in på sådant som egentligen hör hemma i kommersiella medier. Och muslimer och ateister betalar också Yleskatt. Har vi tillräckligt med program för sådana som inte är kristna?

Lysnarsiffror inte det viktiga

Att andliga program bör ingå i Yles utbud slås fast i rundradiolagen. Men hurdana lyssnarsiffror skulle få Modig att överväga att ändra på lagen?

- Jag tycker inte man ska ändra någon lag på basis av tittar- och lyssnarsiffror. Yles uppgift är inte att locka möjligast många tittare utan att nå också de marginella grupperna. Så utmaningen är att fundera på om de andliga programmen borde göras på ett annat sätt och nå också andra målgrupper än den kristna.

I Radiohusets enkät uppger då intervjun görs 40 procent av de svarande att de byter kanal då en andakt sätter igång i Radio Vega. Kunde man tänka sig att flytta över de andliga programmen till nätet?

- De som är mest måna om andakterna är ofta äldre människor, så tills vidare måste vi vara försiktiga med att lägga över program enbart till nätet. Men i framtiden kommer situationen ju att vara annan, då kan var och en avgöra vilka program han eller hon vill se, säger Modig.