Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Privat karriärträning ger goda resultat

Från 2013
Uppdaterad 22.08.2013 12:56.
Bildtext Karriärtränarna Timo Michelsson och Marja Airola jobbar med att hitta lämpliga jobb åt folk.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Allt fler som sägs upp eller som på grund av sjukdom inte kan fortsätta i sitt nuvarande jobb får möjlighet att hitta ett nytt arbete med hjälp av privata karriärtränare. De kan satsa massvis med tid och resurser på varje kund – mycket mer än de offentliga arbetskraftsbyråerna.

Bildtext Tony From får privat hjälp med att hitta ett nytt jobb.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Tony From är en 24-årig Esbobo som nyligen har sökt sig till en privat karriärtränare.

- Det här är lite som personal training inom sportandet. Här finns en person som stöder och försöker motivera och hjälper till att samla information om olika sätt att studera, olika studie- och arbetsplatser. Själv har jag fått jättemycket motivation och mycket mera information än vad jag till exempel skulle ha hittat från internet eller motsvarande.

Noggrann intervju

From jobbade tidigare som lagerarbetare men fick en permanent ryggskada för ett par år sedan och letar nu efter en ny karriär istället.

Bildtext From samtalar med karriärtränare Marja Airola.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Hans privata tränare Marja Airola berättar att hon intervjuar varje kund noga – till och med i flera timmar – för att komma fram till vad de är intresserade av att jobba med i framtiden.

- Vad kunden själv vill göra, och kan föreställa sig att göra resten av sitt liv är vad som är avgörande, säger hon.

From uppskattar den omfattande hjälpen.

- Du har liksom en egen vägledare som alltid stöder och hjälper bara dig, så det är mycket mera insats på den här saken.

Fast anställning på lut

Kunden fyller dessutom i särskilda formulär som kan ge en fingervisning om lämpliga yrken. I Froms fall utkristalliserades tre möjliga yrken: ungdomsledare, tullinspektör och trafiklärare. Efter flera regelbundna träffar med karriärtränaren sedan början av sommaren har han nu kommit fram till vad han ska satsa på.

- Faktiskt, jag har hittat. Jag ska bli trafiklärare, vi har redan planerat det. Och det blir antagligen sedan studier nästa år.

Hans tränare har ringt runt till olika skolor och potentiella arbetsgivare. Han behöver alltså inte göra det själv. På grund av det har From redan ett läroavtal och en fast anställning som väntar på honom. Han måste bara klara ett inträdesprov, men det är han säker på att han kommer att lyckas med.

Stora företag anlitar karriärtränare

Bildtext Allt fler uppsagda får privat hjälp, säger Airola.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Privat karriärträning har alltså blivit allt populärare under senare tid. Särskilt stora företag köper nu sådan här hjälp åt anställda som de har tvingats säga upp efter samarbetsförhandlingar. Men varför är företagen intresserade av att hjälpa till? Airola förklarar att det delvis handlar om välvilja.

- Det handlar om att hjälpa de personer som inte kan få uppgifter inom den egna organisationen. Företaget vill inte överge sina tidigare anställda helt och hållet och bekostar därmed den här tjänsten. Det är dessutom en imagefråga; att sköta uppsägningar på ett snyggt sätt.

Stora inbesparingar

Men ekonomiska orsaker finns också med i bakgrunden. Företagen kan nämligen spara stora summor på att förebygga förtidspensioneringar. Det konstaterar Katja Noponen, som är vd för ett karriärträningsföretag.

- Företagen väljer hellre att satsa 5000 euro på att ge en uppsagd privat karriärträning istället för att senare kanske vara tvungna att betala 400 000 euro i extra pensionsavgifter. Att övertyga företagets ledning om att det här är vettigt är inte svårt. Men så här brukar den offentliga sektorn inte räkna, säger hon.

Många lyckas få jobb

Och privat hjälp kan öka chansen att personen får jobb. Noponen säger att hennes företag har lyckats hitta jobb åt ungefär tre av fyra kunder under det senaste året.

Det handlar totalt om mer än 3000 personer. Inte illa med tanke på att många långtidsarbetslösa och personer med någon begränsande sjukdom ingår i siffrorna.

- Hur vi kan hitta jobb åt så många är lite av en yrkeshemlighet, men vi har förstås bra tränare som är mycket entusiastiska i sitt jobb, säger Noponen.

Ibland anlitar också privatpersoner privata karriärtränare trots att det kan kosta tusentals euro.

- Jag minns att en man till exempel köpte våra tjänster som födelsedagspresent åt sin fru. Hon hade varit hemmafru i många år. Hon visste först inte vad hon ville jobba med, men lyckades komma fram till det och också få ett jobb.

Den privata träningen kompletterar den offentliga

Österbottens arbets- och näringsbyrå
Bildtext Arbets- och näringsbyrån är till för alla.
Bild: Yle

Vissa får eller köper privat karriärträning medan andra vänder sig till det offentliga.

Ingrid Forsell är sakkunnig på Nylands arbets- och näringsbyrå. Hon säger att det är bra att den privata sektorn hjälper till med att hitta jobb åt folk.

- Det behövs utan vidare. Också sådan här annan service som kanske är mera skräddarsydd och där det finns mera möjligheter att, jag menar sådant som offentlig förvaltning inte kan stå till tjänst med. Vi måste ju tänka på varifrån pengarna kommer; det är ju vår gemensamma sak.

På arbets- och näringsbyråerna satsar man mycket på nättjänster och det innebär att de personliga mötena har minskat i antal.

- Det lönar att bekanta sig med våra tjänster på nätet. Där finns allt. Man behöver inte ens nödvändigtvis komma till arbets- och näringsbyrån.

Offentliga sektorn ”väldigt bra”

Enligt Forsell har arbetsmarknaden ändå inte delats in i ett A- och B-lag. Hon betonar att den offentliga sektorn är väldigt bra på att hjälpa folk hitta jobb. Arbets- och näringsbyråerna har verkligen satsat på det här, säger hon.

- Väldigt mycket, för hela vår serviceprocess utgår från den enskilda personens behov på arbetsmarknaden. Att vi utgår när vi utreder, vilket behov personen har när han eller hon anmäler sig på arbets- och näringsbyrån.

Den privata sektorn kritiserar däremot arbetskraftsbyråerna och säger att de har alltför många kunder per karriärtränare, och att de därför mest har tid med byråkrati. Forsell håller inte med.

Inte bara byråkrati

- Visst har vi kunder men numera sköts kundservicen på ett smidigare sätt, det finns ett större utbud av tjänster och information finns att få på webben och det går också att ringa utan tidskrävande köande.

Forsell tillägger att arbets- och näringsbyråerna har en gedigen erfarenhet och ett allt större bredd av tjänster. Hon säger ändå att den offentliga arbetsförmedlingen kunde utvecklas och förbättras ytterligare.

- Utan vidare så ska ju utvecklingen gå framåt så att det är till kundens bästa, så att vi är med i främsta linjen.

Diskussion om artikeln