Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Klinkbacka skola kan sjunga på sista versen

Från 2013
Uppdaterad 21.08.2013 12:38.
En skolgård.
Bildtext Klinkbacka är igen nedläggningshotad.

Klinkbackan koulu i Pojo föreslås läggas ner och skolans elever skulle i stället flytta till Kiilan koulu i Karis centrum. Bildniningsnämnden ska ta ställning till förslaget på följande möte.

Det går lite på 70 elever i Klinkbacka och skolan blev vald till Årets skola år 2010.

Däremot kommer Billnäs skola enligt det senaste förslaget inte att läggas ner. Tidigare har det diskuterats att den skulle slås samman med Katarinaskolan i Karis.

Också en sammanslagning av Västerby skola och Österby skola i Ekenäs har varit uppe till diskussion.

Raseborgs stad informerar allmänheten om planerna främst gällande skolornas och bibliotekens framtid i kväll och i morgon kväll. Bildningsnämnden tar ställning till hela sparpaketen på tisdag nästa vecka.

Rektor bestört och besviken

Klinkbacka skolas egen kultur och linje med grön flagg och välutvecklad idrottsverksamhet riskerar att försvåras och försvinna vid en flytt, befarar rektor Aki Viitanen.

Viitanen anser att Raseborgs stad inte har tänkt igenom konsekvernserna av en nedläggning grundligt.

- Det är barnens bästa i båda skolorna man borde ha för ögonen, nu bryter man istället mot lagen.

Också barnen i Kiilan koulu borde ha ordentligt med utrymme i sin nyrenoverade skola. Kiila ligger redan nära maximiantalet elever per klass och om våra närmare 80 barn från Klinkbacka skola ska rymmas in kan det blir trångt. Ett större antal parallellklasser fyller snabbt upp alla lokaler.

"Obefogat sätt att spara"

Själv fick han besked om planerna måndag morgon av undervisningschef Jukka Hautaviita.

Raseborgs stad har gjort bedömningen att den finska inflyttningen inte är så stor att inte Kiilan koulu skulle räcka till. Aki Viitanen är inte så säker på den saken.

- Nog finns det finska barn i Karis också i framtiden. Dönsby hör till de områden där det bor finska familjer idag. Svartå skola är i dåligt skick, var placerar vi de eleverna om skolan inte längre får användas?

Det är inte befogat att stänga en skola för att uppnå en inbesparing på 100.000 euro eller 200 euro per barn. Pengar som staden sedan satsar på annat än barn och deras behov, kalkylerar Viitanen.

Han hänvisar till det förslag en förälder kom med: Om skolan övergår till jordvärme kan man få ner kostnaderna betydligt. Det finns alltså andra sätt att spara än att stänga skolor.

Aki Viitanen hoppas på förnuft från beslutsfattarnas sida.

- Ta fram fakta och studera frågan ur olika synvinklar. Gör inga förhastade beslut.

Maj 2010 Finlands bästa skola nedläggningsaktuell