Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Brister i funktionshindrades bostäder

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Nästan hälften av personer med funktionshinder och person med utvecklingsstörning bor i vanliga bostäder. Det finns ändå stora brister i hemmen.

Nästan 40 procent av dem som svarade på Boendeservicestiftelsen ASPA:s och Institutet för hälsa och välfärds enkät uppgav att deras bostäder behöver renoveras för att uppfylla deras behov.

Personer med funktionshinder behöver hinderslösa bostäder för att kunna röra sig fritt i bostaden.

Nya bostäder behövs också för personer med utvecklingsstörning som bor tillsammans med sina föräldrar.

Enligt enkäten finns det också stora brister på boendeservicen. Nästan hälften av de som svarade sade att de behöver någon tjänst som stöder deras boende men som de inte för tillfället får.

Flera av personerna upplevde också att de inte blev förstådda. I vissa fall berodde det här på till exempel svårigheter att tala och kommunicera.

Gallupen gjordes våren 2012 och skickades till 16-64-åriga personer som enligt FPA:s register hade neurologiska skador eller var långtidssjuka. Nästan 800 personer svarade på enkäten. Det har inte tidigare gjorts en lika stor enkät som kartlägger problemen.