Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu har Östersundom kostat Helsingfors 100 miljoner

Från 2013
Uppdaterad 22.08.2013 13:11.
Byggnader i Östersundom, Sibbo
Bildtext Helsingfors stad har nu köpt 450 hektar mark i Östersundom. Det har kostat staden 107 miljoner euro.
Bild: Yle

Helsingfors stad har i snabb takt köpt upp mark i Östersundom. Markköpen har hittills kostat staden 96 miljoner euro men i och med att fastighetsnämnden i dag torsdag fattar beslut om ett markköp på 11,4 miljoner euro kommer kostnaderna att överstiga 100 miljoner.

Det aktuella köpet består av 91 hektar mark. Fastighetskontoret konstaterar i beredningen att området, som ligger i centrala Östersundom, är viktigt för staden eftersom staden ännu inte äger så mycket mark i den delen av Östersundom. Efter att markköpet har behandlats i fastighetsnämnden ska ännu stadsstyrelsen ta ställning till köpet.

Tom Qvisen är projektchef på fastighetskonstoret och säger att kostnaderna hittills har varit skäliga för staden.

- I förhållande till vad staden har erhållit kan priset anses vara skäligt. Det är ändå fråga om en långtidsplacering, säger Qvisen.

"Finns ännu mark som vi vill ha"

Ett markköp går till så att markägaren meddelar staden om intresse att sälja. Qvisen säger att prislappen för staden skulle ha varit ännu högre om staden hade gått markägarna till mötes.

- Då skulle totalsumman ha varit mer än 96 miljoner. Försäljaren vill alltid få så mycket som möjligt, säger Qvisen.

Qvisen säger att det fortfarande finns mark i Östersundom som Helsingfors vill ha.

- Det finns mycket relevant mark kvar som är i privat ägo. Efter hand som markägarna tar kontakt försöker vi få ett köp till stånd.

Hur ser du på att tvångsinlösa mark?
- I dag finns inga sådana planer och vi har inget konkret behov att göra det. Östersundom utvecklas till en stadsmiljö på långsikt och planeringen går långsamt framåt. Därför har vi inget behov av tvångsåtgärder nu.

Helsingfors äger över tusen hektar

Helsingfors planerar bostäder på den uppköpta marken i Östersundom.

- De norra delarna ska bestå av små hus, de centrala av små höghus i form av tätare boende medan det för den södra delen planeras townhouse-boende i mellaneuropeisk stil. Dessutom ska där finnas stora rekreationsområden i form av Sibbo storskog, berättar Tom Qvisen.

Efter det aktuella markköpet, som behandlas i fastighetsnämnden i kväll, har Helsingfors gjort 73 markköp i Östersundom på sammanlagt 450 hektar. Staden har också ägt mark i Östersundom från tidigare och äger nu 1 300 hektar eller 45 procent av arealen i området.