Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förfallen klätterställning i limbo

Från 2013
Uppdaterad 22.08.2013 14:50.
Bildtext barnen riskerar skada sig på den slitna klätterställningen

Bakom det finska lågstadiet i Gamlas finns en klätterställning som ingen vill kännas vid och den ser ut därefter. Trappsteg saknas och spikar står ut.

- Jag var där med mitt barnbarn som lade märke till att klätterställningen var full av vassa spikar säger gamlasbon Carola Ekrem.

Klätterställningen finns på en gräsmatta mellan det finska lågstadiet och en lekpark. Jari Mattila ansvarar på Helsingfors miljöavdelning ansvarar för lekparkernas säkerhet och han säger att det är fastighetsverket som ansvarar för klätterställningen eftersom den står på skolans område.

Skolans gårdskarl Juha Pola hävdar däremot bestämt att klätterställningen är stadens men att den troligen glömts bort eftersom den ligger lite avsides. Alla skolans lekställningar har nyligen granskats och den här hörde inte till dem.

Efter lite detektivarbete kommer det fram att klätterställningen tillhört staden och då varit på miljöavdelningens ansvar men i och med att den står på skolans område överförts till fastighetsverket även om den är stadens egendom. I något skede har ansvarsfördelningen blivit oklar och ingen har granskat klätterställningen.

Enligt Ekrem är många av lekplatserna i Gamlas slitna och ofta tar staden bort lekställningar som är trasiga utan att byta ut dem mot nya.

Jari Mattila hävdar ändå att stadens lekplatser överlag är trygga och han säger att han nu kontaktat fastighetsverket och påminnt dem om klätterställningens existens.