Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Omhändertagna barn har rätt till normalt liv"

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 12:44.
En flicka som lutar huvudet i handen
Bild: Yle/Eila Haikarainen

Antalet omhändertagna barn ökar trots att studier visar att familjerna mår ännu sämre efter ingripandet.

Sami Isoniemi blev omhändertagen som barn, och i dag använder han sina egna erfarenheter för att hjälpa barn i samma situation. Han vill också sporra omhändertagna barn att tro på sig själva.

- Även om många omhändertagna barn har mycket tunga erfarenheter, till och med så tunga att de har svårt att studera eller jobba senare i livet, så är det inte omöjligt att till exempel ha en egen bostad eller studera vid universitet.

Isoniemi är medlem i gruppen Selviytyjät, en grupp som vill vara en förebild för omhändertagna barn som ofta har svårt att anpassa sig till vuxenlivet. Selviytyjät består av unga personer som själva i sin barn- och ungdom har varit placerade i fosterhem och på anstalt. Sami Isoniemi blev själv omhändertagen när han var fem år.

Viktigt att planera noga

I dag jobbar Isoniemi som polis. Han har under sina år som erfarenhetsexpert inom barnskyddet lagt märke till att förändringar sker mycket långsamt. De omhändertagna barn han talar med i dag brottas långt med samma problem som han själv hade när han var barn.

Isoniemi understryker vikten av att omhändertagna barn ska ha samma möjligheter till ett normalt liv som andra barn. Ett normalt liv innebär rutiner, gränser och kärlek, säger Isoniemi. Därför är det också viktigt att placeringen av barn planeras noggrant. Detaljerad planering från socialmyndigheternas sida minskar risken för att barnet tvingas byta ställe att bo på.

Viktigt att familjen får hjälp

Det finns sällan en orsak till att ett barn omhändertas, utan oftast är det flera olika orsaker som spelar in. Det kan till exempel handla om föräldrarnas missbruk, psykiska problem eller olika långvariga sjukdomar.

Därför är det också viktigt att familjen får hjälp. Det här säger Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Hon har forskat i finländska familjer i tjugo år.

- Barnet omhändertas på grund av att det finns problem i familjen. De här problemen försvinner ju inte i och med att barnet försvinner, säger Österbacka.

Också Sami Isoniemi och Selviytyjät-gruppen betonar vikten av att hjälpa hela familjen.

- Tanken är att omhändertagningen är tillfällig och att barnet ska återförenas med sin biologiska familj, säger Isoniemi.

Många familjer mår dåligt och antalet omhändertagna barn ökar. I dag bor kring 17 500 barn i fosterfamiljer eller på barnhem.

Diskussion om artikeln