Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Barnbyn dryftas igen

Från 2013
Uppdaterad 28.08.2013 08:32.

Detta har hänt:

  • Planerandet av ett nytt daghem i Kimito startar våren 2011. Det gamla daghemmet Pjånkis är fuktskadat och man besluter bygga ett nytt daghem istället för att renovera det gamla.
  • En politiskt tillsatt arbetsgrupp anser att det nya daghemmet bör placeras direkt intill Amosparkens skola.
  • Ritningar på ett nytt daghemmet beställs. Placeringen stöter på patrull bland annat i skolan och inom kommunens fritidssektor.
  • En ny arbetsgrupp bestående av daghems - och skolrepresentanter, föräldrar och idrottsrepresentanter tillsätts vid sidan om den politiska arbetsgruppen. Båda arbetsgrupperna tycker till slut att daghemmet bör byggas i bostadsområdet Norrbacka, lite längre ifrån skolan (våren 2012).
  • I kommunstyrelsen stöter Norrbacka-alternativet igen på motstånd och en helt ny placering i Amosparken, nu ca 150 meter sydväst om skolan föreslås..
  • Det nya förslaget behandlas i kommunfullmäktige (27/6/12) men godkändes inte. Däremot anvisas en ny plats, nu ca 200 meter väster om skolan. Enligt den planen jobbar teknsika avdelningen ända till juni 2013.
  • 4.6.2013 ska Kommunstyrelsen godkänna planförslaget till Amosparkens detaljplan och detaljplaneändring, men besluter remittera beredningen till tekniska nämnden och ber nämnden komma med ett förslag som innehåller en placering av daghemmet direkt intill skolan (nästan som det riktigt ursprungliga förslaget) och en placering i Norrbacka. Orsaken till remitteringen är att man tror att det skulle bli billigare och att man skulle uppnå större synergieffekter om det nya daghemmet byggdes tätt intill skolan. Norrbacka-alternativet vill man ha med för jämförelsens skull.
  • Den 17/9 tar kommunstyrelsen igen ställning till var daghemmet Barnbyn ska byggas.

Det nya daghemmet i Kimito är igen föremål för diskussion i Kimitoön i dag, måndag.

Det är tekniska nämnden som möts nu på eftermiddagen och på agendan står bland annat Amosparkens detaljplan och detaljplaneändring.

Kommunstyrelsen behandlade i juni det byggalternativ som tekniska avdelningen jobbat med sedan i vintras, det vill säga ett stycke väster om skolan, men bad tekniska att ännu utreda två alternativa placeringar för det nya daghemmet.

Det ena alternativet skulle vara i Norrbacka och det andra direkt väster om Amosparkens skola.

Det förslag som i dag behandlas i tekniska nämnden handlar om att placera daghemmet direkt väster om skolan. Byggnaderna skulle vara så nära varandra att de kunde kopplas ihop med en gång

Norrbacka-alternativet redan har utretts och det behövs inte någon skild planläggningsprocess för att bygga ett daghem i Norrbacka.

Om politikerna besluter att det nya daghemmet ska byggas i bostadsområdet Norrbacka räcker det med att kommunen beviljar ett undantagslov så kan byggandet där komma igång.

Alternativet väster om skolan är nästan identiskt med det riktigt ursprungliga alternativet. Skillnaden är ändå att det nya daghemmet nu är placerat lite mer söderut från skolan och så nära skolan att det är möjligt att bygga en gång mellan skolan och daghemmet.

Den 17 september är det meningen att kommunstyrelsen behandlar Barnbyn nästa gång. Då granskar politikerna tre olika placeringsalternativ: i Amosparken cirka 200 meter väster om skolan, i Amosparken precis intill skolan och i Norrbacka.