Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dagis intill skolan får blandat mottagande

Från 2013
Uppdaterad 28.08.2013 09:48.
Barnträdgårdslärarna Camilla Rehn-Hovi, Malin Sjöholm och Marjut Kytölä tycker inte att det nya dagiset borde byggas i anslutning till Amosparkens skola.
Bildtext Barnträdgårdslärarna Camilla Rehn-Hovi, Malin Sjöholm och Marjut Kytölä tycker inte att Barnbyn ska byggas intill skolan.
Bild: Yle/Monica Forssell

Det senaste alternativet då det gäller placeringen av det nya daghemmet i Kimito är i Amosparken men så nära skolan att en gång mellan skolan och dagiset kan byggas.

Totalt har Kimitoöns kommunstyrelse tre alternativ att ta ställning till den 17 september då Barnbyns placering nästa gång behandlas.

Alternativen är i Norrbacka eller i Amosparken antingen intill eller en bit ifrån skolan.

Skolan försiktigt positiv

I Amosparkens skola ställer sig rektor Pia Lindfors försiktigt positiv till det nyaste förslaget att bygga daghemmet i anslutning till skolan.

Skolan har i dag över hundrafyrtio elever och behöver både renoveras och få fler klassrum. Lindfors tror att skolan kunde få nya utrymmen i daghemmet.

Det som bekymrar Lindfors är att daghemmet skulle äta en del av skolgården (korgbollsplanen och ett område med klätterställning och gungor för mindre barn) och det måste åtgärdas genom att skolan istället får en bit av friidrottsplanen intill.

- Men om vi får ett alternativ åt det hållet kan vi omfatta lösningen.

Daghemspersonalen delad

Vid daghemmet Pjånkis, som i dag fungerar i en lång baracklänga i närheten av Amosparkens skola, är alla inte lika förtjusta i tanken på att kopplas ihop med skolan.

Barnträdgårdslärarna Malin Sjöholm, Camilla Rehn-Hovi och Marjut Kytölä befarar att det nya daghemmet bara blir en ny skolbyggnad om det byggs ihop med skolan.

Barnträdgårdslärarna är också besvikna över att det ständigt verkar vara andra intressen än daghemmets som styr placeringen.

- Först var det duscharna och omklädningsrummen, nu är det skolan, säger Sjöholm, pedagogisk ledare vid Pjånkis.

Personalen förstår inte heller hur ett samarbete med skolan skulle gagna daghemmet.

Amosparkens skola i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

- En treåring har mycket lite utbyte av en sjätteklassare, menar Marjut Kytölä. Det som ett daghem behöver mest av allt är lugn och ro.

Norrbacka inte ett alternativ?

En arbetsgrupp inom bildningssektorn bad nyligen dem som jobbar inom barnomsorgen att skriftligen redogöra för om de tycker att det nya daghemmet bör byggas intill skolan eller lite längre bort.

Barnomsorgschef Mary-Ann Fröberg har bekantat sig med svaren och säger att hälften av personalen tycker att daghemmet borde byggas intill skolan och andra hälften tycker att det borde byggas lite längre bort.

Hur personalen ser på det tredje alternativet, nämligen att bygga i Norrbacka framgår inte eftersom personalen uttryckligen uppmanades att inte ta ställning till Norrbacka-alternativet.

Enligt Anders Laurén, ordförande för bildningsnämnden, kan man på basen av personalens svar dra den slutsatsen att personalen tycker det är viktigt att det vid daghemmet finns stimulerande områden för utomhusvistelse.

Enligt Laurén har Norrbacka-alternativet redan diskuterats och därför ville arbetsgruppen inte nu höra åsikter om det alternativet.

Ställer sig inte på barrikaderna

Varken Malin Sjöholm, Marjut Kytölä eller Camilla Rehn-Hovi är beredda att ta strid för att daghemmet inte ska byggas i samband med skolan. Men för att daghemmet ska byggas i Norrbacka kan Rehn-Hovi nog tänka sig att kämpa.

- Gärna skulle jag önska att det vi redan sagt och uttalat oss om skulle beaktas, säger Malin Sjöholm och får medhåll av de andra.
- Vi också mycket besvikna över att vi inte får någon information om hur processen framskrider utan måste läsa protokoll och lyssna på nyheterna för att veta vad som händer, säger Marjut Kytölä.