Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös museichef Marketta Wall går i pension

Från 2013
Bildtext Hangös museichef Marketta Wall går i pension i september
Bild: yle/börje broberg

Hangös museichef Marketta Wall går i pension i början av september. Dagarna innan pensionen har hon fortfarande händerna fulla med arbete med den aktuella utställningen om emigration. Hon har också just avslutat arbetet med att sammanställa informationstavlor om bergen runt sundet Gäddtarmen.

Där det finns över 600 inskriptioner inhuggna i bergen. Inskriptionerna är främst från 1500- och 1600-talen och berättar om människor som besökt platsen , när deras fartyg legat för ankar invid Gäddtarmen.

Bättre information vid Gäddtarmen

Bildtext Informationstavlor vid Gäddtarmen
Bild: yle/börje broberg

Tidigare putsade museets personal inhuggningarna och strök dem med en färg, som museiverket försåg dem med. Numera är det förbjudet att putsa bort mossa och annat, så det är viktigt att besökare får information på annat sätt, säger Marketta Wall. Hon har till sin glädje kunnat förse holmen med informationstavlor, som nu har kommit på plats, strax innan Wall går i pension.

Utställningar och skriftliga publikationer

Varje sommar har museet i Hangö hållit utställningar, senast om emigrationen till Amerika, året innan om CG Mannerheim. Utställningarna har också givit upphov till böcker, som Marketta Wall skrivit. De senaste tre har hon skrivit ensam, tidigare skrev hon tillsammans med sin företrädare Birgitta Ekström.
För en permanent utställning om Hangö hoppas Marketta Wall, att museet skall får mera utrymme. Det hon tänker på är Stockmagasinet bredvid det nuvarade Fästningsmuseet. Stadens tidigare stadsarkitekt har gjort ritningar för detta och för en tillbyggnad mellan de två nuvarande byggnaderna.

Ändrad administration

En hälsning Marketta Wall vill föra fram till staden är, att man bör se över kulturadministrationen i staden. Den har inte fungerat, det har varit rörigt, säger Wall.
Museum, kultur, bibliotek och medborgarinstitut borde vara självständiga enheter med var sin chef och gemensam sekreterare. Sedan kunde kulturchefen vara föredragande i nämnden, tycker hon.