Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg behöver en planläggningsarkitekt

Från 2013
Bild: Yle

Samhällstekniska nämnden i Raseborg vill inrätta en ny tjänst som planläggningsarkitekt.
Annars kan staden inte nå de målsättningar som den ställt på planläggningen, som ska göra det möjligt för nya invånare att bygga bo.

Planläggningsarkitekten ska ansvara för planläggningsuppgifter och bereda undantagslov och planeringsbehov inom stadsplaneringsavdelningen.

Planläggningsarkitekten är underställd stadsplaneringsarkitekten.

Den arkitekt som väljs bör ha utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra inhemska språket.

Det är stadsstyrelsen som fattar beslut om att inrätta och dra in tjänster.

Samhällstekniska nämnden föreslår i samma veva att den obesatta tjänsten som stadsplaneringschef dras in.

Tjänsten behövs inte längre, eftersom stadsplaneringsarkitekten numera är avdelningschef för stadsplaneringsavdelningen.