Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Annat viktigare än konkurrensutsättning"

Från 2013
Uppdaterad 28.08.2013 17:00.
Bildtext Raseborgs stad följde inte upphandlingslagen då Ekenäs trafikcenter byggdes
Bild: YLE/Malin Valtonen

Raseborgs stads tekniska central skyller fortfarande på brådskan när allt inte gick rätt till med Ekenäs trafikcentrum och Lönnbergska huset i Karis.
Revisionsnämnden har påpekat att brådska inte är någon orsak att strunta i upphandling.

Men samhällstekniska nämnden förklarar trots det att tidtabellen var så sträng att tekniska centralen var tvungen att använda sig av timarbetskraft.

Staden har så kallade ramavtal om timarbete för olika maskinarbeten som entreprenörer utför.

Dessa får användas enbart då upphandlingens värde är under gränsvärdena.

Samhällstekniska nämnden lovar dock bot och bättring: Tekniska centralen ska bli bättre på den interna kontrollen.
Centralen ska effektivera sina arbetsmetoder för upphandling och alla anskaffningar ska härefter konkurrensutsättas.

Intern service: Ge oss tid

Också direktionen för intern service måste komma med en förklaring eftersom det är stadens interna service som renoverar stationsbyggnaden i Ekenäs till ett trafikcentrum.

Enligt direktionen har entreprenaden konkurrensutsatts enligt lagen.

Men för att hinna planera och konkurrensutsätta i framtiden kräver direktionen att alltid få den tid till sitt förfogande som behövs för att utföra entreprenader enligt lagen.

Planeringen brister

Lönnbergska huset i Karis.
Bildtext Lönnbergska fastigheten i Karis.
Bild: YLE/Bubi Asplund

Direktionen pekar på problem som beror på att staden inte långsiktigt planerar hur lokaliteter ska användas.

Beställningen från övriga sektorer inom staden kommer ofta så sent att det inte är möjligt vare sig att planera eller upphandla.

Också när Lönnbergska fastigheten i Karis renoverades gjorde staden fel, påpekar revisionsnämnden.

Direktionen för intern service konstaterar i sitt svar att den mänskliga aspekten och personalens välmående vägde tyngre än att hålla sig till upphandlingslagens regler.

På grund av att tekniska centralens personal i Karis stadshus var otålig och en del upplevde att luften där inte var ren, var trycket stort på att renovera Lönnbergska fastigheten så fort som möjligt.

Avdelningschefen för intern service har ändå för berörda personer påtalat bristerna i hur det här ärendet sköttes.