Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Gamla pumpstationen kan bli reserv

Från 2013
Uppdaterad 28.08.2013 14:53.

Pargas vatten undersöker hur vattendistributionen kunde skötas i eventuella nya vattenkriser. Ett alternativ är att starta den gamla pumpstationen från femtiotalet.

Efter vattenkrisen i juli måste vattenbolaget ta sig en funderare kring sin beredskap. Ett vattenrör under ytan i Sysilaxbassängen började läcka och följden var en kraftigt ransonerad vattentillförsel i flera dagar. Felet berodde på att vattenrören har satt sig och på att det upstått sprickor i rören. Bottnen är ojämn under rörelementen. Vart annat vilar på bockar som nu gett efter.

I väntan på vatten från Virttaaåsen tar Pargas sitt dricksvatten från Sysilaxbassängen. Anordningarna är gamla och Pargas vatten måste vara beredd på att nya vattenläckor kan uppstå.

En lösning är att föra in ett plaströr i cementrören i Sysilaxbassängen och att ha slangar på torra land. Alternativet är att starta upp den gamla pumpstationen i Sysilaxviken. Anläggningen är byggd 1954 och stängdes på 60-talet.

Den räckte inte till för att täcka vattenbehovet och ersattes med en kraftigare pump. Enligt Monica Avellan, verkställande direktör för Pargas vatten, är det oklart i vilket skick anläggningen är, men saken ska utredas.

Alternativen behandlades på tisdagen då styrelsen för Pargas vatten samlades för möte. Utredningarna om krisberedskapen presenteras då styrelsen nästa gång samlas i oktober.

Direktörsbyte inför nedkörning

Från början av september har Pargas vatten en ny direktör. Monica Avellan stiger åt sidan och ersätts av Merja Kaarto som skött bolagets bokföring sedan 1991. Kaartos främsta uppgift blir att köra ned bolaget då det inte längre behövs i framtiden.