Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kamp om styrningen av svenska kyrkan

Från 2013
Uppdaterad 30.08.2013 15:35.
Programmet är inte längre tillgängligt

Halva Sveriges befolkning upplever att kyrkan spelar en viktig roll i deras liv, visar en färsk opinionsundersökning från Svenska kyrkan. Ingen väntar sig ändå något högt valdeltagande i kyrkovalet den 15. september.

Möjligen kan Sverigedemokraternas valstart öka spänningen. De vill få mer makt i kyrkan, liksom i riksdagen.

I det senaste kyrkliga valet i Sverige fick socialdemokraterna 28% av rösterna, moderaterna 16% och centern 13%. Det fjärde största kyrkliga partiet är "Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan" med 13%. Och det finns ytterligare några grupperingar, med och utan direkt politiskt budskap. Sverigedemokraterna fick 2,86% av rösterna i senaste val.

Uselt valdeltagande

I september är det kyrkoval i Sverige igen. Många kyrkopartier har tonat ner sin partiprofil.

Bara kring 12 % av församlingsmedlemmarna deltar i de kyrkliga valen. Det är ännu lägre än valdeltagandet i den finländska kyrkan. En teori om det låga deltagandet är att medlemmarna inte vill blanda in politik i kyrkan.

Sverigedemokratisk satsning på svensk kyrka

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson betonade kyrkovalets betydelse i ett sommartal nyligen. Han betonade en svensk kyrka:

- Ingen annan idé, ingen annan rörelse, har påverkat vårt lands tänkande, våra traditioner, våra fysiska miljöer i lika hög grad som kristendomen, sade Åkesson.

Att skilja det svenska från det kristna - och det kristna från det svenska - är lika omöjligt som att försöka plocka äggen ur en sockerkaka.

Åkesson presenterade en lång lista på varför Svenska kyrkan är svensk: för att den under så lång tid betytt så oerhört mycket för tidigare generationer svenskar, för att släktled efter släktled av svenskar vilar i den jord som förvaltas av kyrkan, för att den som enda kyrka i världen förkunnar det kristna budskapet primärt på svenska och dess ritualer och lära på många sätt är unika.

Men den svenska kyrkan har blivit allt mindre svensk och allt mindre kristen, sa Jimmie Åkesson, för att socialismen och liberalismen har slagit sina klor allt djupare i kyrkan. Nu påbörjar Sverigedemokraterna sin process att rycka kyrkan ur samhällsupplösarnas händer och att ersätta islamska böneutrop med traditionella psalmer.

Strategiskt och symboliskt segerhopp

Ett av Sverigedemokraternas problem har varit att de som säger sig stöda partiet inte deltar i valen. Det gäller både kyrkoval och EU-val.
Men om det går bra i de två kommande valen hoppas Sverigedemorkaterna på stor framgång också i det svenska riksdagsvalet hösten 2014.

"På sidan om"

Enligt kyrkans män har Sverigedemokraterna inte åstadkommit speciellt mycket i kyrkan eller spelat någon roll, trots kraftig satsning. Senaste val gav inte tillräcklgit många röster för sverigedemokratiska utskottsplatser, och partiet har inte haft motioner som väckt intresse eller understöd. Sverigedemokraterna har hamnat på sidan om, enligt ärkebiskop Anders Wejryd.

Klargörande om främlingsfientlighet

Men Sverigedemokraterna har fått igång en viktig diskussion om främlingsfientlighet.

-Vi har blivit klara över hur mycket import kristendomen är, att vi alla är invandrare, att det mänskliga och kristna går ut över nationsgränserna, säger ärkebiskopen Wejryd.

Man kunde tro att Sverigedemokraterna därmed har misslyckats i sin politik. precis som det tycks ha gått i riksdagen. Däremot har Sverigedemrokaterna fått igång en diskussion.

När Sverigedemokraterna nu aktiverar sig kan det höja valtemperaturen lite, tror ärkebiskopen. Det kan öka antalet röster.

Både för Sverigedemokraterna, men också för dem som absolut inte vill ha fler Sverigedemorkater i de kyrkliga politiska organen.