Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yara kan visa exempel för polska fosforläckor

Uppdaterad 19.01.2015 10:58.
Bildtext När skyddsmuren i marken är klar ska fosforutsläppen från gipsberget i Nystad vara en bråkdel av det de är idag.

Yaras gödselfabrik i Nystad ses som en föregångare då det gäller att minimera fosforutsläpp från gipsavfallsberg.

Just nu byggs en skyddsmur i marken runt gipshögen i Nystad.

- I dag rinner det ut omkring tio kilo fosfor från gipshögen dagligen. När skyddsmuren i marken är klar ska utsläppen vara en bråkdel av det de är i dag. Helt till noll kommer vi ändå inte, säger fabrikschef Jyri Rantanen vid Yaras gödselfabrik i Nystad.

Bildtext Fabrikschef Jyri Rantanen vid Yaras gödselfabrik i Nystad säger att han väl kan dela med sig av sina erfarenheter till Polen.

Gipshögen är inte längre i bruk, men högen på 5,4 miljoner ton har tidigare varit en stor källa till fosforutsläpp i havet. Fram till 1980-talet läckte högen vid nuvarande Yaras fabrik upp till ett par hundra ton fosfor årligen.

Lokalt betydelsefullt

Mathias Bergman, generalsekreterare på Baltic Sea Action Group, ser Yaras åtgärder som ett positivt exempel.

- Det här är lokalt mycket betydande. För 20-30 år sedan var gipshögen ett stort problem. De hade väldigt stora problem med havsbottnen utanför Nystad. Sedan skedde ändringar i ägandet och Yara tog tag i problemet. Den är ju inte till 100 procent fri från läckor men de jobbar hela tiden vidare och det är en bra lösning, säger Bergman.

Bildtext Idag läcker omkring tio kilo fosfor dagligen från den stängda gipshögen i Nystad.

I praktiken är muren ett dike som isolerats med fanerskivor och tätats med lera. Diket grävs mellan gipsberget och havet - ungefär 30 meter från stranden. Bottnen på diket ligger åtta meter under havsvattennivån och det ska vara helt vattentätt.

Sammanlagt har Yara investerat 3,5 miljoner euro i att minska fosforutsläppen från gipshögen. Förutom muren i marken byggs också förvaring för det förorenade vattnet som rinner av högen.

Brist på uppdaterade siffror försvårar jobbet

Fosforutsläpp har diskuterats i sommar efter avslöjanden om att två polska gipshögar läcker stora mängder fosfor.

I Finland är de årliga fosforutsläpp mindre än i flera andra Östersjöländer men också vi smutsar ner havet.

Ett problem då man talar om att åtgärda utsläppen är enligt Bergman på Baltic Sea Action Group att det endast finns gamla mätningar som sällan går att jämföra. De senaste siffrorna för fosforutsläppen för hela landet är Helsingforskommissionen Helcoms siffror från 2006.

De visar att vårt årliga fosforutsläpp i havet ligger på närmare 80 000 ton. Utan färska och jämförbara uppgifter från alla Östersjöländer är det svårt att planera åtgärder, påminner Bergman.

Jordbruket är fortsättningsvis en av de största källorna till fosforutsläpp men också industrin och våra vattenreningsverk har förbättringsjobb så det räcker.

- Om vi ser på en klassisk fabrik som producerar saker och utsläpp så måste industrin först känna till alla ämnen och farliga, till och med okända, kemikalier som finns i processen. Följande steg är att själva anläggningen sköter om reningen så gott det går enligt senaste tekniken, säger Bergman.

Bildtext Den gamla högen innehåller 5,4 miljoner ton gips.

En stor del av vattnet från anläggningarna pumpas sedan vidare till kommunala vattenreningsverk som måste ha tillräcklig kapacitet.

- Här i Finland har vi några reningsverk som fungerar jätte bra men det finns tiotals som fungerar mindre bra, så det finns mycket att göra där, konstaterar Bergman.

Dela på kunskap

När det gäller att minska utsläppen från gipshögarna kring Östersjön säger Bergman att de polska myndigheterna och ägarna till de polska gipshögarna väl kunde ta exempel av Yara. Det har fabrikschef Jyri Rantanen inget emot.

- Samarbete i de här frågorna är alltid en möjlighet. Östersjön är gemensam för oss alla och vi måste alla ta hand om havet så gott det går, säger Rantanen.

Läs också våra tidigare artiklar om fosforutsläpp:
Gipsberget "betydande källa" till fosforutsläpp
Ännu en polsk gipsläcka vid Östersjön
"Tandläkarna vet varifrån vi kommer"