Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Besvärsrumban i Joddböle över

Från 2013
Stenkross med skog i bakgrunden.
Bildtext Bergsbrytandet och stenkrossandet i Joddböle kan fortsätta.

En lång besvärskarusell kring bergsbrytningen och stenkrossandet i Joddböle i Ingå är nu över.

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat flera beslut som i praktiken innebär att verksamheten kan fortsätta eftersom de beviljade tillstånden har vunnit laga kraft.
Någon miljökonsekvensbedömning krävs inte.

Det var bland annat en fritidsingåbo, företagen Rudus, hamnbolaget Inkoo Shipping samt Ingå kommun som hade besvärat sig över marktäkts- och miljötillstånden.

Miljöchefen Ingå Patrik Skult i Ingå kommun anser att slutresultatet är bra ur Ingås synvinkel. Men han är bekymrad över varför HFD ansåg att kommunen inte har besvärsrätt i fallet.
Han har kontaktat HFD och yrkar på att få kommunens besvärsrätt konstaterad. Miljöchefen vill att byggnads- och miljönämnden ger grönt ljus för hans yrkan till HFD.

Lång tvist om bergsbrytning i Ingå