Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Brister inom svensk service tas inte på allvar

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.

I Helsingfors har social- och hälsovårdsnämnden i går kväll diskuterat bristerna inom den svenskspråkiga social- och hälsovården.

I våras sammanställdes en rapport om läget inom den svenskspråkiga social- och hälsovården. I rapporten påtalades brister inom bland annat hemvården där det råder stor brist på svenskspråkig personal.

Ett annat problem är socialtjänsterna som nu finns i Östra Helsingfors. Det är bland annat handikappvården och barnskyddet som finns i Östra Helsingfors. Samtidigt finns de flesta svenskspråkiga kunder i de västra och södra delarna av Helsingfors.

Rapporten har redan en gång behandlats av social- och hälsovårdsnämnden och det såg ut som om rapporten skulle glömmas bort. I går behandlade nämnden ett motförslag som krävde att de brister som tidigare påtalats ska också åtgärdas. Motförslaget fick stöd i nämnden och nu ska situationen inom social- och hälsovården på svenskt håll följas upp med halvårs mellanrum.

Har problemen inte tagits på allvar tidigare?

- Ja tyvärr har man inte tagit det på allvar eller åtminstone har man inte åtgärdat någonting. Därför kom jag med ett motförslag för om man fortsätter så här är det väldigt illa för den svenska servicen i Helsingfors, säger SFP:s stadsfullmäktigeledamot och representant i social- och hälsovårdsnämnden Gunvor Brettschneider.

Nu ska ni börja få rapporter vart halvår men kommer det att hända något i den här saken?

- Jag utgår ifrån att i och med att man nu från verkets sida måste följa upp det här och komma med rapporter till social- och hälsovårdsnämnden, händer det ingenting där så måste det ju tas upp och påtalas, säger Brettschneider.