Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mindre grabbkultur kan ge färre olyckor

Från 2013
Uppdaterad 04.09.2013 16:24.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Motorvägsprojektet E 18 ligger under medeltalet vad gäller antalet arbetsplatsolyckor.

-Målet är att inga olyckor ska ske, men dit har vi ännu inte nått, säger projektledare Kari Alavillamo.
Totalt har 33 olycksfall inträffat, varav sju stycken har varit så allvarliga att de har lett till mer än 30 dagars sjukledighet. Den allvarligaste olyckan ledde till att en person förlorade ett öga.

Bildtext Arbetarna bjöds på laxsoppa
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Grabbkulturen är en riskfaktor

Olyckorna beror bland annat på brister i planeringen och brister i skyddsutrustningen.

-Attityden till skyddsutrustning kunde förbättras ytterligare, säger Alavillamo. Unga, nyutexaminerade ser det ofta som självklart att använda skyddsutrustning, säger han. För de som har varit länge i branschen kan det vara svårare.

Bildtext Byggmästare Harjakainen (Aku Hirviniemi)
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

-Det finns en viss grabbkultur inom branschen som vi borde bli av med, säger Kari Alavillamo. Istället borde det bli accepterat att man säger till om en arbetskamrat inte har den rätta skyddsutrustningen.

Bygge mitt bland bilarna

Projektledare Jukka Hietaniemi från Trafikverket säger att det är viktigt att tänka också på trafiksäkerheten då bilar hela tiden kör mitt bland byggarbetarna.

- Vägarbetet stör trafiken och trafiken stör vägarbetet, säger Hietaniemi. Det går inte att undvika, men vägarbetarna kan själva fungera som exempel för övriga trafikanter.
Den här veckan är arbetssäkerheten i fokus på motorvägsbygget mellan Forsby och Kotka. Det firades på onsdagen med laxsoppa och underhållning av byggmästare Harjukainen (Aku Hirviniemi).

Programmet är inte längre tillgängligt