Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad vill chockhöja tomthyror

Från 2013
Uppdaterad 08.09.2013 15:52.
Hus i skärgård.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Nora Engström

Kristinestad vill höja värdet på sommarstugetomterna med 30 procent. Det leder till att sommarstugeägarna åker på en stor höjning av hyran.

Maria Koivisto och David Savolainen arrenderar sin sommarstugetomt av staden Kristinestad. I dag har de ett arrende på cirka 770 euro. Om värdet på tomten höjs med 30 procent och arrendet till 5 procent av tomtens värde, som tekniska nämnden föreslår, kommer de att få betala långt över 2000 euro i hyra.

Villaägare får rejält högre arrendeutgifter

Programmet är inte längre tillgängligt

- Jag tycker att det är en stor förhöjning. Vi hoppas att vi har möjlighet att ha det här stället också i framtiden, för vi har haft det i femtio år. Min pappa har byggt alla hus som finns på tomten, säger Maria Koivisto.

- Det här var nog en chock för oss. Tekniska direktören Joakim Ingves föreslog en höjning på 12 procent. Det kunde man ännu ha levt med, men att komma med en 30 procents förhöjning av de priser som enligt vårt förmenande är rätta och riktiga, det kan vi absolut inte smälta, säger Lars-Erik Wägar, ordförande i sommarstugeföreningen i Kristinestad.

Kristinestad vill höja värdet på arrendetomter

Programmet är inte längre tillgängligt

Blir juridisk process

Han säger att sommarstugeföreningen kommer att överklaga beslutet.

- Det blir en juridisk process. Vi kommer naturligtvis att vända oss till vår jurist och ser hur vi går vidare. Sannolikt kommer vi att överklaga det här beslutet.

- Sen får vi se hur långt vi drar det. Jag ser framför mig en flera år lång process innan det här är avslutat. Det är helt klart att vi inte kan godkänna det här. Det finns ingen som helst skälighet i det här beslutet, säger Wägar.

Tomterna har värderats för lågt

Enligt tekniska nämnden har tomterna värderats för lågt vid senaste värdering. Per Erik Englund, ordförande i tekniska nämnden, föreslog höjningen med 30 procent.

Samlingspartiet föreslog en ännu högre höjning, med 45 procent, men det förslaget röstades ner. Nämnden gick enhälligt in för en 30 procents höjning av värdet, samt ett fem procents avkastningsvärde, som avgör arrendepriset.

Som grund för tekniska nämndens beslutsförslag ligger en värdering som staden beställde av Huoneistokeskus under sommaren.

- Om man ser på värdet och slår ut det på en procent så visst i all sin dar har det varit förmånliga arrenden. Vi måste tänka på det ekonomiska läget som vi har i kommunen. Tyvärr har vi inte de möjligheterna att gå in för subventioner, utan vi måste se hur marknadsläget är, säger Per-Erik Englund.

Möjligheten att lösa in finns också

Från och med 2015 ska arrendet justeras och då kommer det också att bli möjligt att lösa in sommarstugetomten. Maria Koivisto arrenderar sommarstugetomten tillsammans med sina syskon, så de får prata ihop sig om hur de ska göra.

- Det är svårt att säga för vi är fyra syskon som äger sommarstugan. Det känns inte rejält för oss. Vi har skött den här platsen hemskt gott. Kanske därför är det dyrare också om de har stet hur platsen ser ut. Det känns inte rejält, men vi hoppas på det bästa, säger Koivisto.

Kommunala tekniken borde vara utbyggd

David Savolainen tänker att det åtminstone inledningsvis blir aktuellt att fortsätta arrendera. Han påpekar också att om man ska gå in för att värdera en sommarstugetomt utgående från marknadspriserna så bör också den kommunala tekniken vara utbyggd. Annars är det inte riktigt jämförbart, anser han.

- Man kan inte riktigt prissätta på det där viset, säger Savolainen.

Ärendet ska ännu behandlas av stadsstyrelsen och -fullmäktige.