Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Högre skatter och sämre service"

Från 2013
Uppdaterad 09.09.2013 08:43.
Bildtext Regeringen föreslår att kommunernas personal ska minskas med 20 000 personer. Mest personal har vård och utbildning.

Regeringens förslag till budget och strukturreformer är ett stålbad för kommunerna. På Finlands Kommunförbund förutspår man ett ramaskri bland riksdagsledamöterna då nedskärningsplanerna konkretiseras.

I de strukturreformer som regeringen föreslår ingår att kommunernas personal ska minskas med 20 000 personer under en fyraårsperiod och inbesparingar på sammanlagt två miljarder euro.

"Svår prioriteringsdiskussion"

En del av åtgärderna för att lappa ihop det så kallade hållbarhetsgapet handlar om att att gallra i de tjänster som kommunerna står för.

- Det är lätt för politikerna att tala om en miljard här och en miljard där, säger biträdande direktör Reijo Vuorento på Kommunförbundet, men när det på riktigt ska sparas blir det svårt.

Vuorento förutspår längre vårdköer, större grupper i grundskolan och överlag sämre kommunalservice. Leena Kokko som är socialdirektör i Sibbo gör samma bedömning som Vuorento, men har svårt att ta ställning till hur stora nedskärningarna blir i slutändan.

- Nya förslag kommer hela tiden, konstaterar Kokko, så det blir intressant att se var vi stannar.

Tror du riksdagsmännen klarar av att genomföra allt som regeringen föreslår?

- De här frågorna diskuteras säkert mycket, svarar Kokko, och sedan ser vi vilka kompromisser det blir. Det brukar bli kompromisser i slutändan.

"Höjningar av kommunalskatten under de kommande åren"

Reijo Vuorento på Kommunförbundet gör samma bedömning som socialdirektören Leena Kokko. Det kommer att bli dystra tider för kommuninvånarna.

- Vi betalar mera för den kommunala servicen och kommunalskatten kommer att stiga, säger Vuorento.

Hur stora skattehöjningar kan vi vänta nästa år?

- I genomsnitt höjs kommunalskatten nästa år med 0,2- 0,3 procent, uppskattar Vuorento. Det blir små skattehöjningar nästa år, men risken är stor för att vi efter det har stora skattehöjningar att vänta.

Vad talar vi om då?

- Efter det talar vi om i medeltal 0,5 - 1 procent, säger Vuorento. Det här beror också på en hurudan skattebas kommunen har. Om den enskilda kommunen går in för att höja fastighetsskatten blir det mindre tryck på kommunalskatten, avslutar han.

"Inte möjligt ersätta pensioneringar internt"

Sibbo kommun har i dag ungefär 1200 anställda. Under de närmaste åren kommer knappt hundra att gå i pension. Pensioneringar gäller också de stora sektorerna social- och hälsovård och utbildning.

- Det kommer inte att vara möjligt att fullt ut ersätta pensioneringarna internt, bedömer social- och hälsovårdsdirektören Leena Kokko. Delvis går det, säger hon, men möjligheterna för det är begränsade.

Det blir nyrekryteringar. Varifrån tar Sibbo kommun pengarna?

- Man kan inte ta pengar som inte finns, konstaterar Kokko. Vi måste anpassa servicestrukturen och -kvaliteten till de pengar som vi har, säger hon.

Hur mycket tristare kommer det att bli i Sibbo?

- Det är svårt att säga, svarar Kokko. Vi behöver konkretare uppgifter om var vi ska skära.

Är du orolig just nu?

- Det kommer dagligen ny information, säger Kokko, och det lönar sig inte att sätta väldigt mycket energi på den. Imorgon kommer det säkert annan information.