Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ekologisk äppelodling på frammarsch

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Bild: Yle/Monica Forssell

Radio Vega Åboland: Ekologisk äppelodling på frammarsch

Programmet är inte längre tillgängligt

Odlandet av inhemska äpplen ökar och allt fler odlare vill odla naturenligt.

I första hand är det fortfarande importerade äpplen som säljs i matbutikerna men de inhemska äpplenas andel har under senare år vuxit.

Granskar man olika växters odlingsarealer är det av frukter, bär, grönsaker och rotfrukter bara äppelodlingarna som ökat i areal sedan Finland gick med i EU, säger Mikko Rahtola som är trädgårdsexpert vid Luomuliitto, Förbundet för naturenlig odling.

Bild: Yle/Monica Forssell

Också de ekologiska äppelgårdarna har ökat och av de cirka 450 hektar äpplen som odlas i Finland är mellan 60 och 70 hektar ekologiskt odlade. Det betyder ungefär trettio ekologiska äppelgårdar.

Efterfrågan i städerna

Tuija Kuoppamäki i byn Kila på Kimitoön driver en av Finlands ekologiska äppelodlingar. Hon har ungefär 250 träd och säljer sina äpplen i huvudsak åt eko-affärer i huvudstadsregionen och Åbo.

Bild: Yle/Monica Forssell

Trots att den största boomen gällande närproducerade och ekologiskt producerade livsmedel ser ut att vara förbi, ser Kuoppamäki ljust på framtiden. Enligt henne finns det ett allt större intresse för just ekologiskt odlade äpplen och i takt med att nya tåliga äppelsorter lanseras tror hon att allt fler odlare kommer att gå in för att odla naturenligt.

Hur stor skillnad det är på smaken mellan ekologiskt och icke-ekologiskt odlade äpplen är svårt att säga men för miljön är ekologisk odling skonsammare.

Odlingsteknik a och o

Inom naturenlig äppelodling är största delen av de bekämpningsmedel som används för att råda bot på skadeinsekter förbjudna. Konstgödsel och medel som används för att bli av med äppelskorv är också förbjudna.

Istället för bekämpningsmedel satsar ekologiska odlare på rätt slags odlingsteknik. För att träden inte ska antastas av olika svampsjukdomar gäller det till exempel att plantera dem på tillräckligt torra och luftiga ställen samt att välja rätt bland de olika äppelsorterna.

Problemet med ogräs har Tuija Kuoppamäki löst med att ha betande får och frigående hönor i trädgården. Gödslingen består av bland annat gräsklipp och hästspillning.

Över nittio procent av alla äpplen som säljs i Finland är importerade.