Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kontrakt för Kvarkentrafiken fem före klart

Från 2013
Wasa Express
Bildtext En ny färja ska inhandlas till Kvarken
Bild: Yle/Roger Källman

Nästa vecka väntas EU ge slutligt besked om de sex miljoner i utvecklingsstöd som utlovats till Kvarkenlinkprojektet. Wasalines VD Jan Teir väntar sig inga förändringar i den avtalstext som rederiet färdigställt och nu skickat iväg. Detta innebär att ännu ett steg har tagits för att trygga den framtida Kvarkentrafiken.

- Det är fjärde eller femte versionen av kontraktstexten som nu skickats till Bryssel och alla kommatecken börjar vara på rätt plats, säger VD Jan Teir och tillägger att han är övertygad om att man får ett positivt svar.

Det innebär i grova drag att städerna Vasa och Umeå får dela tre miljoner euro, Wasaline får två miljoner medan övriga projektparter delar på en miljon. Arbetet med att bygga upp den infrastruktur som behövs för att i framtiden ta i bruk ett nytt fartyg kommer med andra ord att kunna förverkligas som planerat och Jan Teir vågar nu tro att även fartyget en dag blir verklighet.
- Det fartyg som vi trafikerar med nu fungerar fram till slutet av årtiondet. Det är roligt att se att det kommer att finnas en framtid också efter det, säger han.

Framtidstron hämtar Teir från de positiva signaler som nu kommer från Bryssel. Enligt Teir skulle EU:s utvecklingsfonder inte investera sex miljoner euro på projektets första fas om man inte vore inställda på att även investera i nästa fas, trots att den är dyrare.

Ett nytt fartyg har beräknats kosta uppemot 100 miljoner euro.
- EU kastar inte sex miljoner euro av sina pengar i sjön bara för att vi är trevliga. De tror på oss och vill verkligen hjälpa oss att utveckla regionen, säger Teir.