Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen ska övervakas bättre

Från 2013
Skylt med texten polis.
Bild: Yle/Nora Engström

En arbetsgrupp vid inrikesministeriet efterlyser klara spelregler för hur polisens arbete skall övervakas. Arbetsgruppen vill att polisens interna laglighetsövervakning skrivs in i en lag.

- Tigare har den interna övervakningen baserat sig på anvisningar, rekommedantioner och allmän praxis, säger referendarierådet Markus Löfman från justitekanslerns byrå. Han var medlem i arbetsgruppen.

Enligt Löfman konstaterade arbetsgruppen att den yttre övervakningen fungerar tillfredsställande.

- Vi har ett fungerande system med justitekanslern, justitieombudsmannen och dataskyddsombudsmannen. De tar emot hundratals klagomål per år som sedan utreds och vid behov fattar man beslut, säger Löfman.

Polisöverdirektör Mikko Paatero säger att det är bra att övervakningen skrivs in i en lag.

- Men vi har redan i många års tid haft en fungerande intern övervakning. Och den blir dessutom bättre vid årskiftet då verksamheten vid de nya polisdistrikten kommer i gång, säger han.

Enligt Paatero kommer de lokala polischeferna att ha en jurdisk enhet som stöd i sitt arbete.

- I enheten finns jurister som bistår ledningen med råd i fall där man misstänker enskilda polismän för oegentligheter. Men vi måste också värna om polismännens rättskydd när klagomål riktas mot dem, säger Paatero.

Enligt polisöverdierktören finns det gott om utomstånde övervakare.

- Jag uppskattar allmänhetens och mediernas roll då polisarbetet utsätts för kritisk granskning, säger Mikko Paatero.