Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Resursskolan i Jakobstad borde utvidgas till högstadiet

Från 2013
Uppdaterad 10.09.2013 08:41.
Specialsjuksköterska Sara Sundqvist och speciallärare Sari Forslund vid Resursskolan Ankaret i Jakobstad
Bildtext Specialsjuksköterska Sara Sundqvist och speciallärare Sari Forslund vid Resursskolan Ankaret i Jakobstad
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Resursskoleverksamheten i Jakobstad borde utvidgas också till högstadiet. Resursskolan startade som ett försök att stöda elever i lågstadiet med speciella svårigheter men verksamheten är nu permanent och borde utvidgas.

Resursskolans verksamhet borde utvidgas

Programmet är inte längre tillgängligt

- Det finns ett behov i våra högstadier i regionen att ha en liknande form av undervisning som den som bedrivs i Resursskolan i Jakobstad.
Det säger bildningsdirektör Jan Levander som tagit initiativ till att försöka få igång en regional verksamhet på området.

Diskussioner har förts med Samfundet Folkhälsan och Östanlid fastigheten kunde vara en möjlig placering för en regional Resursskola ända upp till högstadienivå. Verksamheten kunde eventuellt också drivas i Folkhälsans regi säger Jan Levander.
- Inga beslut har fattats i den här frågan även om inledande diskussioner har förts med Folkhälsan säger Levander.

Resursskolan startade som ett försök

Resursskolan startade sin verksamhet för tre år sedan och det fjärde läsåret har inletts. Skolan är tvåspråkig och har plats för sex elever i lågstadieålder. Personalen består av fyra personer.

Eleverna i Resursskolan kan av olika anledningar inte fungera i vanlig grupp i en klass och kommer till Resursskolan för kortare eller längre perioder. I många fall kommer eleverna till Resursskolan innan de skickas vidare till sjukhus för en undersökningsperiod.

På motsvarande sätt kan Resursskolan vara en stötdämpare efter avslutad undersökningsperiod innan det är dags för eleven att komma tillbaks till sin vanliga skolmiljö