Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Merituulen koulu ska inte rivas

Från 2013
Uppdaterad 10.09.2013 08:55.
Merituulen koulu i Ingå

Kommunstyrelsen i Ingå vill inte låta riva den mögeldrabbade finska skolan Merituulen koulu.
Men om byggnaden ska förbli en skola eller inte, är oklart.
Utredningarna i Ingå fortsätter.

Kommunstyrelsen i Ingå var i går (9.9) enhällig, då den kom fram till att Merituulen koulu inte ska rivas. Politikerna är övertygade om att den kan renoveras och bli en bra byggnad, berättar kommunstyrelsens ordförande Marie Bergman-Auvinen (SFP). Men i övrigt remitterades ärendet och politikerna samlas till aftonskola på torsdag kväll. Politikerna vill ha mer fakta på bordet, innan beslut kan fattas.

Olika alternativ

Ett av de alternativ politikerna fortfarande beaktar är att renovera Merituulen koulu och bygga ut den, så att den kan fortsätta som finsk grundskola.
Ett annat alternativ är att bygga en ny finsk skola intill Kyrkfjärdens skola. Här uppstår i så fall ett skolcentrum. Merituulen koulu skulle då förvandlas till ett fritidscentrum.
Poltikerna utreder också den så kallade livscykelmodellen, som går ut på att någon annan bygger en skolbyggnad och kommunen hyr in sig där.

Beslut i september

Marie Bergman-Auvinen berättar att ärendet Merituulen koulu inte kan behandlas som planerat på kommunfullmäktigemötet nästa vecka (16.9). Men ett extra kommunstyrelsemöte och extra fullmäktigemöte kommer att ordnas senare i september, för att fatta beslut om skolfrågorna.

Tyst demonstration

Föräldrar i Ingå ordnar en tyst demonstration vid Ingå kommungård på torsdag kväll (12.9). Föräldrarna vill inte att Merituulen koulu renoveras. De är också oroade över att Västankvarn skola läggs ned om det byggs ett nytt skolcentrum vid Kyrkfjärdens skola.

Den tysta demonstrationen hålls utanför kommungården samtidigt som de förtroendevalda samlas till aftonskola. På det här viset vill föräldrarna uppmuntra de förtroendevalda att fatta ekonomiskt hållbara beslut som är bra för kommuninvånarna.